הבדלים בין גרסאות בדף "תרומת הדשן"

רק לאחר תרומת הדשן, עולים הכוהנים האחרים אל המזבח, מסלקים למקום אחד את כל האפר והגחלים שהצטברו בעבודת הקרבנות של יום האתמול, ומתחילים לארגן את המזבח לעבודת היום החדש{{הערה|[[ספר החינוך]] מצווה קל"א}}. כאשר הצטברה כמות גדולה של אפר על המזבח, היו מפנים אותה - לאחר תרומת הדשן - למקום מיוחד מחוץ למחנה.
 
ובנוסף:לפי (המדרש{{הערה|[[ילקוט מעם לועז]] ספר ויקרא פרשת צו עמוד נז}} נ"ז)אחד ואחד הנסיםה[[נס|נסים]] שנעשו בבית המקדש שהאפר שהיו מרימים מן המזבח ושמים במקום זה, היה נבלע במקומו, ולא היה ניכר מבחוץ.
 
בימי חול היו מבצעים את תרומת הדשן סמוך לעלות השחר. ב[[יום הכיפורים|ימי כיפורים]] היו עושים זאת מיד אחר חצות הלילה, וב[[שלוש רגלים|שאר החגים]] היו עושים זאת לאחר שעבר השליש הראשון של הלילה{{הערה|[[מסכת יומא]], סוף הפרק הראשון}}.