הפילוג בקיבוץ המאוחד – הבדלי גרסאות

ניסוח, הגהה, , עריכה
מ (הוספת קישור לפוליטיזציה)
(ניסוח, הגהה, , עריכה)
'''הפילוג בקיבוץ המאוחד''' היה משבר חריף שפקד את תנועתהתנועה [[הקיבוץ המאוחד]]הקיבוצית בתחילת [[שנות ה-50 של המאה ה-20]], וגרם לפיצול התנועה בין תומכי [[מפא"י]] (מפלגת פועלי ארץ ישראל) לתומכי [[מפ"ם]] (מפלגת הפועלים המאוחדת).
 
== הרקע לפילוג ==
מאז הקמת הקיבוץ המאוחדהקמתו שררה בו מתיחות על דרכו, אךשל הקיבוץ פעל כתנועה עצמאית אחתהמאוחד והוגדרשהוגדר כחלק אינטגראלי מהתנועה הציונית כולה והסתדרות העובדים. תושביוותושביו לא חויבו להשתייכות מפלגתית כלשהי, מכיוון שרק בדרך זו ניתן היה לבנות יישובים גדולים הפתוחים לקליטה. לאחר קום המדינה המצב השתנה, החל תהליך של היפרדות מצד חברי מפא"י בקרב קיבוצים אשר היו חצויים מבחינה מפלגתית.ולאור החרפת [[המלחמה הקרה]] בעולם, הטילהשהטילה באותה עת את צילה על ישראל., ממשלת ישראל קיימה מדיניות של אי-הזדהות, אך. עם החרפת המלחמה הקרה זנחה את מדיניותה והביעה תמיכה ב[[הגוש המערבי|גוש המערבי]] על ידי משלוח תרופות ל[[דרום קוריאה]]. דברוהדבר זההשפיע גרםעל להחרפההתנועה במדיניותהקיבוצית הפניםכולה שלבעיקר הממשלהבקיבוצים ביחסהבהם כלפיהתגוררו [[מפ"ם]]תומכי מפא״י ותומכי מפ״ם.
 
== הפילוג באשדות יעקב ==
ניצני הפילוג בתנועה הקיבוצית החלו בשנת [[1950]]. היישוב הראשון בו החל הפילוג היה [[אשדות יעקב איחוד|אשדותבאשדות יעקב]] אשרשהיה נוסדהיישוב בשנתהראשון 1924שהתפלג. באפריל 1950 עלתה מחלוקת בנושא החינוך. המחלוקת נסובהשנסובה סביב הרחקת החינוך מה[[פוליטיזציה]]. רוב אנשי הקיבוץ השתייכו [[פוליטיקה|פוליטית]] ל[[מפא"י]] ומדריכיולקיבוץ הנוערהגיעו השתייכו19 פוליטיתמדריכי נוער שהשתייכו ל[[מפ"ם]]. עקבוהיה כךקיים חששוחשש ההורים כי המדריכיםשהמדריכים ישפיעו על בני הנוער מבחינה פוליטית. לכן, הוקמה ועדה ציבורית שנקראה [[ועדת בית הספר]] אשר הופקדה על גיוס החברים לעבודה החינוכית וההוראהזו.
 
שבועלאור לאחרזאת הוקמה ועדה ציבורית שנקראה ועדת בית הספר אשר הופקדה על גיוס החברים לעבודה הקמתהחינוכית וההוראה ושבוע לאחר הוועדההקמתה התקיים דיון בנוגע לאישור חברות במשק של 45 מועמדים. חברותםחברות וביניהם מדריכי הנוער וחברותם נדחתה עקב השתיכותםהשתייכותם הפוליטית ל[[מפלמפ]] וחשש להיווצרות רוב לתומכי מפלגה זולתומכיה בקיבוץ. מזכירות [[הקיבוץ המאוחד]] לאהתנגדה ראתהלדחיית לנכון לדחות קבלהקבלתם לחברות על רקע פוליטי,זה וחייבה את קיבוץ אשדות יעקב לקבלם לחברות. אולםוהתפתח ניסיוןמשבר זהבין לאתומכי צלח,מפא"י לתומכי מפ"ם בקיבוץ ובין אפריל לאוגוסט חדלה בהדרגה הפעילות החברתית באשדות יעקב. מועצת הקיבוץ המאוחד שהתכנסה בפתח תקווה באוגוסט 1950{{הערה|1={{דבר||מועצת הקיבוץהסתמן המאוחד ננעלה באוירה מתוחה|1950/08/27|o9Sbi1WIsHdoejWFtHsh3cXFh%2BEzklaUnNQfSpR3pzH7aG6ENvdStSjq%2Bw3j%2B9ftYw%3D%3D}}}}, החליטה לאשר את חברותם של המועמדים בטענה שאי קבלתם לחברות סותרת את עקרונות הקיבוץ, ואסרה על פילוגתחילת המשקהפילוג. כחלק מכך שלחה ועדה לקיבוץ לבירור המצב ותיקונו.
למרות איסורה של מזכירות הקיבוץ המאוחד על פילוג המשק, באשדות יעקב יצאו [[עלון|עלונים]] נפרדים ובאפריל 1951, החלה חלוקה במוסדות החינוך לפי הגדרתם הפוליטית של הורי הילדים. עם תחילת שנת הלימודים בספטמבר 1951, הופרדה מערכת החינוך כולה.
 
מועצת הקיבוץ המאוחד התכנסה בפתח תקווה באוגוסט [[1950]] והחליטה לאשר את חברותם של המועמדים בטענה שאי קבלתם סותרת את עקרונות הקיבוץ ואסרה על [[הפילוג בקיבוץ המאוחד|פילוג]] המשק וההמועצה שלחה ועדה לקיבוץ אך איסורה של המועצה וביקור הוועדה היו לשווא כיוון שתהליך הפילוג בקיבוץ כבר היה בעיצומו והחלו לצאת עלונים נפרדים ובחודש ינואר 1951 הופיע היומן הראשון באשדות עם התוספת "יומן הרוב במשק". באפריל [[1951]] החלה חלוקה במוסדות החינוך לפי השתייכות למפא״י או למפ״ם. הפילוג גרם לקרע בין משפחות ונעשתה הפרדה מלאה במערכת החינוך בספטמבר 1951, עם תחילת שנת הלימודים תשי״ב.
בעת פילוג הקיבוץ חברי מפא"י היו הרוב במשק, כ-246 חברים אשר נשארו בחלק הוותיק של הקיבוץ. על חלק קטן מקיבוץ אשדות יעקב ושדותיו הוקם קיבוץ נוסף אשר אליו עברו 231 חברים תומכי מפ"ם. אדמות הקיבוץ, המים ומפעל הקיבוץ "אשד", חולקו באופן שווה.
 
בעת פילוג הקיבוץ היו תומכי מפא"י הרוב במשק, כ-246 חברים אשר נשארו באשדות יעקב ותומכי מפ״ם הקימו קיבוץ נוסף צפונית לאשדות יעקב שאליו עברו 231 החברים תומכי [[מפ"ם]]. אדמות הקיבוץ, המים ומפעל הקיבוץ "אשד", חולקו באופן שווה. תהליך הפילוג הסתיים בשנת 1954 וכל [[קיבוץ1954]] כאשר כל קיבוץ נשא שם נפרד: "[[אשדות יעקב איחוד]]" המזוהה עם [[מפא"י]] (בדרוםבמיקום בו הוקם אשדות יעקב) ו"[[אשדות יעקב מאוחד]]" המזוהה עם [[מפ"םאחדות העבודה]] (בצפוןצפונית אליו) כאשר רק דרך עפר מפרידה בין שני המשקים. כיום שני המשקים שייכים [[התנועה הקיבוצית|לתק"ם]].
 
== הפילוג בעין חרוד ==
179

עריכות