פתיחת התפריט הראשי

שינויים

ישנם חוקרים הטוענים כי אמצעים סטטיסטיים מראים כי מידה רבה יותר של כלכלת שוק חופשי (הנמדדת למשל ב"[[מדד החופש הכלכלי]]",{{הערה|1=Free the World. [http://www.freetheworld.com/papers.html Published Work Using Economic Freedom of the World Research], accessed February 19, [[2006]].}} המשמש במחקרים רבים), מגבירה את [[צמיחה כלכלית|הצמיחה הכלכלית]], המשפיעה על היציבות הפוליטית החיונית לקיומה של הדמוקרטיה הליברלית.
 
הקשר בין הדמוקרטיה והצמיחה הכלכלית היה נושא למחקרים רבים.{{הערה|1=Nicclas Bergren, (2002). [http://www.ratioinstitutet.nu/pdf/wp/nb_efi.pdf "The Benefits of Economic Freedom: A Survey"]. Accessed February 19, [[2006]]. }}{{הערה|1=John W. Dawson, (1998). [http://www.eh.net/bookreviews/library/0102.shtml "Review of Robert J. Barro, Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study"]. ''Economic History Services''. Accessed February 19, [[2006]].}}{{הערה|1=Wenbo Wu, Otto A. Davis, (2003). [http://www.spp.nus.edu.sg/docs/wp/wp48.pdf "Economic Freedom and Political Freedom".] ''Encyclopedia of Public Choice''. Carnegie Mellon University, National University of Singapore. }}{{הערה|1=Ian Vásquez, (2001). [http://www.cato.org/research/articles/vas-0109.html "Ending Mass Poverty"]. Cato Institute. Accessed February 19, [[2006]].}}{{הערה|1=Susanna Lundström, (April 2002). [http://smye2002.univ-paris1.fr/program/paper/b5_lun.pdf "The Effects of Democracy on Different Categories of Economic Freedom"]. Accessed February 19, [[2006]]. {{קישור שבור|11 בנובמבר 2018}}}} הקשר המושגי בין מושגי אי ההתערבות של המדינה, הקטנת ה"ציבורי" לעומת ה"פרטי", ומושג התחרות העומדים הן ביסוד כלכלת השוק והן ביסוד הדמוקרטיה הליברלית הוא ברור, ורבים טוענים כי המדובר במושגים מקבילים שקיומו של האחד מחזק בהכרח את השני.
 
אל מול הקשר החיובי ישנם שהצביעו על קשרים שליליים. ישנם הטוענים כי יש לבצע "דמוקרטיזציה" לספרה הכלכלית, ולנהל את אמצעי הייצור עצמם באמצעות בחירות דמוקרטיות. עוד נטען כי תנאי חוסר שוויון הכלכלי סותרים את ערכי הדמוקרטיה. כן נטען כי ההמשגה של האזרח כצרכן מונעת חשיבה הממוקדת באינטרס הכלל.{{הערה|1=Beetham, David (1997), Market Economy and Democratic Polity. Democratization. Vol.4 No.1 (Spring) 76.}}