הבדלים בין גרסאות בדף "טומאת אוכלים"

מ
קישורים פנימיים
מ (קישורים פנימיים)
בהמה [[מפרכסת]] מטמאת טומאת אוכלין. בשר של [[נבלה (הלכה)|נבלה]], כלומר בשרו של בעל חיים מת, מטמא מאכלים אחרים מדין [[טומאת נבלה]], מכאו שנבלה מטמאת שתי מיני טומאות: טומאת אוכלים וטומאת נבלות שהיא טומאה חמורה יותר, ומטמאת בני אדם וכלים. לטומאת נבלות דינים אחרים בתכלית. אין לה את דיני "שומר"{{הערה|ראו הסבר בכותרת "שומר".}}, ועוד חילוקים נוספים.
 
לפי [[רבא]] (כפי שמסר רב [[אדא בר אהבה]]), אף על פי שאוכל אינו מטמא אוכל, שונה הדין ב[[תרומה גדולה(הלכה)|תרומה]] ו[[קדשים (הלכה)|קדשים]], בו גם אוכל מטמא אוכל{{הערה|שם=פסחים}}
 
באוכל יש שלושה חלקים: האוכל עצמו, חלק הנספח ל[[אוכל]] כשומר כמו קליפות של פרי, [[עור]] של בעל חיים, וחלק הנספח לאוכל כ"יד" שכן הוא משמש כידית לאוכל, שאוחזים את האוכל בלפיתתו, כמו עור של בהמה.
# '''חוּלִין''' - אוכל רגיל, שאין בו כל קדושה.
# '''[[מעשר שני]]''', אותו מפריש האדם מיבולו, ואוכל ב[[ירושלים]].
# '''[[תרומות ומעשרות#תרומה (הלכה)|תרומה]]''', שניתנת לכהן.
# '''קודש''', בשר ה[[קורבן|קרבנות]], שנאכל על ידי הכהנים ב[[בית המקדש]] או על ידי הבעלים ב[[ירושלים]] (בכל קרבן כעניינו).