פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
== שיטות שונות לבחירות היחסיות==
בחירות יחסיות יכולות להתקיים גם בשיטת בחירות אזורית וגם בשיטת בחירות ללא אזורי בחירה.
בחלוקה לאזורי בחירה המדינה מחולקת לאזורי בחירה (או מחוזות) כך שכל אדם מצביע או למחוז שלו (אם הבחירות הן מחוזיות בלבד) או למחזורלמחוז ולפרלמנט בבחירות ארציות כאחד.
 
===חלוקה לאזורי בחירה===
===חלוקה לאזורי בחירה והצבעה ארצית===
{{להשלים|נושא=מדעי החברה}}
 
==מאפייני השיטה היחסית==
ניתן לומר כי חסרונותיה של השיטה הרובית הן ייתרונותיה של השיטה היחסית. לכן מנסות דמוקרטיות רבות בעולם לשלב בין השיטות.