הבדלים בין גרסאות בדף "הכשרה מקצועית בישראל"

(האגף להכשרה מקצועית נקרא "האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם" והוא פועל תחת "משרד הרווחה, העבודה והשירותים והחברתיים")
===סוגי התערבות===
האגף להכשרה מקצועית אחראי על כלל ההכשרות המקצועיות הנערכות במשק. רוב ההכשרות נערכות בשוק החופשי על ידי גורמים פרטיים או מכללות ובתי ספר מקצועיים. חלק מההכשרות נערכות במרכזי הכשרה בניהולו של האגף ובמפעלים בתעשייה. האגף מפקח בכל אחת מהפעילויות על תוכני הלימוד, התשתיות, בחינות ההסמכה והכשרת המורים. ההכשרות המקצועיות נחלקות למספר קטגוריות:
* '''הכשרות מתוקצבות'''- הכשרות הממומנות על ידי האגף במקצועות ובתחומים בהם קיים חוסר בעובדים מיומנים. עיקר ההכשרות המתוקצבות מתקיימות במרכזי הכשרה או במכללות ובמרכזים ציבוריחםציבוריים המאושרים על ידי האגף. ההכשרות, המתוקצבות וממומנות כולן בידי המדינה, ניתנות אך ורק למובטלים המופנים על ידי שירות התעסוקה. כל ההכשרות מתקיימות במסגרת קורסי יום.
* '''קורסים עסקיים''' - הכשרות הנפתחות כמענה לצורכי השוק. ההכשרות מתקיימות במכללות ובמרכזים פרטיים במימון מלא של המשתתפים. הלימודים בקורסים העסקיים מתקיימים, ברובם, במסגרת לימודי ערב.
* '''כיתה במפעל''' - כמענה לצרכים מיוחדים של מפעל.תוכנית ההכשרה מתקיימת בתוך מפעלים או על ידי גופי הכשרה שקיבלו אישור לכך. ההכשרה מיועדת למובטלים המופנים על ידי שירות התעסוקה במסגרת לימודי יום או לעובדים מתוך התעשייה. המפעל המכשיר מחויב לקלוט אחוז מסוים מהלומדים.
* '''OJT (On The Job Training)''' - הכשרות הנבנות כמענה לצרכים העולים מתוך התעשייה. ההכשרות נערכות, לרוב, במימון המדינה ומכוונות לסייע למפעלים להכשיר עובדים מקצועיים. המימון הממשלתי אינו ניתן עבור ההכשרה, אלא עבור תשלום על זמנו של החונך המנחה את העובד במהלך עבודתו.
* '''חונכות במפעל''' - פרויקט בשיתוף מיזם תב"ת של ארגון [[הג'וינט]]. הכשרה מקצועית הנערכת בשיתוף מלא עם התעשייה, במטרה לספק מענה לצרכים של מפעלים במימון וסיוע של המדינה. מימון ההכשרה נעשה בשיתוף של התעשייה (30%) והמדינה (70%). ההכשרה מחולקת לשלושה שלבים: השלב הראשון - לימודים העורכים חודש עד חודש וחצי במרכז הכשרה. השלב השני - לימודים בשילוב הכשרה (3 ימי הכשרה ו-2 ימי עבודה בתעשייה במסגרת חניכה). השלב השלישי - לימודים במרכז הכשרה. [[מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל]] מבצע בימים אלה מחקר הערכה לתוכנית ולהטמעתה [[משרד העבודה והרווחה|במשרד העבודה והרווחה]].
* '''שוברים''' - החל משנת [[2007]] יושמה תוכנית השתלבות בעבודה באמצעות שוברים. השוברים מקנים אפשרות ללימודים בכל מוסד השכלה המאושר על ידי [[משרד הכלכלה והתעשייה]], [[משרד החינוך]] וה[[מועצה להשכלה גבוהה]]. השובר ניתן למובטלים או לעובדים בלתי מקצועיים. הזכאות לשובר ניתנת רק למי שלא השתתף בהכשרה מקצועית במהלך שלושת השנים האחרונות.
* '''מכינות''' - המכינות מכוונות לסייע למחפשי עבודה ועובדים בלתי מקצועיים לרכוש מיומנויות בסיסיות לקראת כניסתם להכשרה מקצועית. המכינות ניתנות לאוכלוסיות אשר אינן מחזיקות בידע ומיומניות בסיסיות כגון: שפה, חשבון וידע כללי הדרושים לעובדים בתעשייה.
משתמש אלמוני