הבדלים בין גרסאות בדף "הרפורמה בבריאות הנפש בישראל"

(←‏קישורים חיצוניים: תיקון קישור למסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת)
 
== המצב כיום ==
בדיון נוסף שנערך בבג"ץ ב-19 בדצמבר 2011, לפי בקשת הארגונים העותרים הורה בית-המשפט למדינה להשיב כיצד היא מתכוונת להמשיך לקדם את הרפורמה{{הערה|בג"ץ 5777/05 [http://elyon2.court.gov.il/files/05/770/057/P27/05057770.P27.htm החלטה מ-19 בדצמבר 2011]}} בהתאם להחלטותיה ומדוע שלא תופעל הרפורמה בצו ממשלתי כפי שמאפשר חוק ביטוח בריאות ממלכתי. ואכן, ב-1 במאי 2012 אישר הקבינט החברתי-כלכלי את העברת הרפורמה בצו ממשלתי{{הערה|הודעת דובר משרד הבריאות: [http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/01052012_2.aspx הקבינט החברתי-כלכלי אישר את הרפורמה בבריאות הנפש], 1 במאי 2012}} וקבע תקופת ביניים בת שלוש שנים לצורך היערכות. נחתמוכדי הסכמיםלעודד עםאת קופותהקופות חולים,לפתוח אושרומרפאות תוספותבריאות תקציביותנפש שמשרדמשלהם האוצרחתם ייתןעמן לקופ"חמשרד לצורךהבריאות עיבויעם ותגבורהסכמים השירותיםבהם המרפאתיים.התחייב מימושלשלם הרפורמהלקופות נכנסעל לתקופתהשירותים בינייםשיסופקו שלבמרפאות שלושהחדשות שניםבמהלך תקופת הביניים. העברת מלוא האחריות על תחום בריאות הנפש לקופות החולים חלה ביולי 2015. מנהלת הרפורמה בראשות מנכ"ל משרד הבריאות פועלת בהרכב רחב הכולל נציגי קופ"ח וארגוני הצרכנים ומתווה את התהליכים בשטח לקידום הרפורמה.
 
== המחלוקת סביב הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש ==
 
מי ישב על הגדר: ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י)
 
== <sub><big>הערכת הרפורמה בבריאות הנפש</big></sub> ==
בשנים האחרונות נערכו [https://brookdale.jdc.org.il/ במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל] מספר רב של [https://brookdale.jdc.org.il/projects/mental-health-care/ מחקרים] שנועדו להעריך היבטים שונים של מערכת בריאות הנפש בישראל, לפני ואחרי הרפורמה. כמה מהמחקרים נועדו לספק תמונת מצב מקיפה על מערכת בריאות הנפש טרום הרפורמה, ביניהם: סדרת מחקרים על [https://brookdale.jdc.org.il/publication/stigma-people-psychiatric-illnesses-mental-health-care/ סטיגמה] כלפי בריאות הנפש בישראל, [https://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2018/01/636-13_health_plan_HEB_Summary.pdf מיפוי שירותי בריאות הנפש בקופות החולים] ערב הרפורמה, ומחקר מקיף על [https://brookdale.jdc.org.il/publication/work-practices-provision-care-attitudes-towards-mental-health-insurance-reform-among-psychologists-psychiatrists-social-workers/ דפוסי העבודה של אנשי המקצוע] בתחום. מספר מחקרים נוספים נערכו לאחר ההחלטה על יישום הרפורמה שהתמקדו בהערכת השפעתה על שירותי בריאות הנפש ועל [http://brookdale.jdc.org.il/publication/patterns-utilization-mental-health-services-persons-severe-mental-illness-consumer-survey/ ציבור המטופלים].
 
== קישורים חיצוניים ==
משתמש אלמוני