פתיחת התפריט הראשי

שינויים

 
ניתן לסכם כי ישראל עברה יחסית בשלום את המשבר בעיקר הודות ל-4 צעדים משמעותיים:
# הרחבה מוניטרית בדמות הפחתת ה[[ריבית בנק ישראל|ריבית]], מהלך שנמשך עד היוםכעשור ({{שנהעד נובמבר נוכחית}}2018). רכישת [[אגרות חוב ממשלתיות בישראל|אגרות חוב ממשלתיות]] על ידי בנק ישראל (הגדלת היצע הכסף).
# רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל שזה מחליש את השקל וכך מחזק את הייצוא.
# יציאות של דוברי בנק ישראל לתקשורת עם אמירות שהכלכלה חזקה ויש הגנה למפקידים. זה אכן מנע פחד בתחום ההשקעות.