מעסיק – הבדלי גרסאות

נוספו 468 בתים ,  לפני 3 שנים
 
==הגדרה==
בחוקב[[דיני הישראליעבודה|דיני העבודה]] יש התייחסות נרחבת לזכויות וחובות של המעסיק, אך אין בהם הגדרה למושג בסיסי זה. בבהעסקהבהעסקה על ידי [[קבלן כוח אדם]] מקובל להבחין בין המעסיק הפורמלי, שהוא הקבלן, ובין המעסיק בפועל, שהוא רוכש השירותים מהקבלן, שאצלו נעשית העבודה. האחריות לציות לדיני העבודה מוטלת בראש ובראשונה על הקבלן, אך אחריות מסוימת מוטלת על המעסיק בפועל. בעבודה במסגרת אשכול חברות, זהות המעסיק אינה חד משמעית.
 
על פי סעיף 82ב לב[[פקודת הנזיקין]] מוגדר מעביד: "מי שיש לו ביחסיו עם אדם אחר שליטה גמורה על הדרך שבו אדם אחר מבצע עבודה בשבילו, מעסיקואילו הוא עצמו אין עליו מרות דומה לגבי אותה עבודה". בסעיף 82(ב) לפקודת הנזיקין, מוגדר מעביד, לעניין סעיף זה: "החייב לפי החוק בתשלום דמי הביטוח בעד המבוטח, לרבות מי שהמעביד אחראי למעשהו לפי סעיף 13 לפקודה זו". על פי פסיקת בית המשפט העליון, הגדרה זאת חלה גם על [[חוק הביטוח הלאומי]]. בשנת 1997 ברוב של 3 נגד 2 החליטו שופטי בית המשפט העליון שהמונח "מעביד" בסעיף 82(ב) ל[[פקודת הנזיקין]] אינו כולל "עובד עצמאי"{{הערה|[http://elyon1.court.gov.il/files/97/860/006/J15/97006860.j15.htm רע"א 686/97]}}.
 
בשנת 2014 תוקןתוקנו [[חוק הביטוח הלאומי]] ו[[פקודת מס הכנסה]] והוכללה בובהם ההגדרה שמעביד ומעסיק הם: "מי שמעסיק אדם במסגרת יחסי עבודה".{{הערה|שם=מעביד}}
בשנת 1997 ברוב של 3 נגד 2 החליטו שופטי בית המשפט העליון שהמונח "מעביד" בסעיף 82ב ל[[פקודת הנזיקין]] אינו כולל "עובד עצמאי"{{הערה|[http://elyon1.court.gov.il/files/97/860/006/J15/97006860.j15.htm רע"א 686/97]}}.
 
בשנת 2014 תוקן חוק הביטוח הלאומי והוכללה בו ההגדרה שמעביד ומעסיק הם: "מי שמעסיק אדם במסגרת יחסי עבודה".{{הערה|שם=מעביד}}
 
==בחירת מינוח לחקיקה==