היסטוריה חברתית – הבדלי גרסאות

מינוח
אין תקציר עריכה
(מינוח)
'''היסטוריה חברתית''' היא תחום של המחקר ה[[היסטוריה|היסטורי]], שנחשב על ידי רבים כאחד מ[[מדעי החברה]], שמנסה לראות את העדויות ההיסטוריות מנקודת המבט של מגמות [[חברתי]]ות מתפתחות. בראייה זו, ניתן לכלול בהיסטוריה חברתית את תחומי ה[[היסטוריה כלכלית|היסטוריה הכלכלית]], ה[[היסטוריה משפטיתשל המשפט|משפטית]], ובחינות היבטים אחרים של ה[[חברה אזרחית|חברה האזרחית]] שמראות על ההתפתחות של [[נורמה|נורמות]] חברתיות ו[[התנהגות]].
 
בעוד שתומכי ה"היסטוריה מלמטה" - חקר ההיסטוריה מבעד לעיניו של האיש הפשוט שבעבר, או החפצים שלו, ו[[אסכולת האנאל]] ה[[צרפת|צרפתית]], רואים עצמם כהיסטוריונים חברתיים, יש לראות את התחום כרחב בהרבה בהתפתחות ה[[היסטוריוגרפיה]]. בניגוד לגישות אחרות, ההיסטוריה החברתית מנסה לראות עצמה כצורה סינתטית של היסטוריה, שאינה מוגבלת להצגת [[עובדה|עובדות]] היסטוריות, אלא מוכנה לחקור את ה[[מידע]] ההיסטורי באופן שיטתי יותר.