הבדלים בין גרסאות בדף "שוגג"

נוספו 251 בתים ,  לפני שנה
מ
הגהות
(←‏פתיח: עריכה)
מ (הגהות)
'''שוגג''' הוא כינוי לאדם שעבר על אחת מ[[מצוות לא תעשה]] אך לא ידע שבמעשה שעושה, עובר על עבירה - או משום שלא ידע שמעשה זה אסור, כגון שלא ידע ש[[מלאכת כותב|כתיבה]] אסורה ב[[שבת]], או משום שלא ידע שזמן זה הוא הזמן האסור, כגון שלא ידע שהיום היוש עונשו של העובר אל איסור בשוגג, קל יותר מאדם שעובר ב'מזיד' - בכוונה. אך חמור יותר מהעובר באונס.בתשבת.
 
עונשו של העובר אל איסור בשוגג, קל יותר מאדם שעבר על העבירה ב'מזיד' - בכוונה, וחמור יותר מהעובר ב[[אונס (הלכה)|אונס]].
 
== הגדרת שוגג ==
כאמרו יתכנו אפשריותסיבות שונות עלשבעבורן מנתייחשב שאדםמעשה ייחשבמסויים 'שוגג':
# אם לא ידע מעולם שבמעשה שהוא עושה, הוא עובר על איסור כלשהו.
# אף אם ידע בעבר שישנו איסור במעשה שעושה, אך כעת שכח מכך ועבר עליו{{הערה|[[פמ"ג]] משב"ז יו"ד צט ט, [[ערוך השולחן]]יו"ד צט כג ועוד}}.
# אם טעה בדין (ע"פ הוראת רב) וחשב שמעשה זה מותר{{הערה|ט"ז יו"ד צט ט, אם שאל מורה הוראה והורה לו בטעות שבמקרה זה מותר לבטל איסור.}}
 
לגבי מיאדם שלא שיידע שהיום שבת אך לא ידע את הדין האסור, יש מהאחרונים {{הערה|ערוך השלחן (צט כג), וה[[פרי חדש]]יו"ד צט ה.}} שכתבו שדינו כמזיד (מפני ששגגת תלמוד עולה זדון), אולם אחרים {{הערה| הט"ז, יו"ד צט ס"ק ז וס"ק ט. וה[[פמ"ג]] משב"ז יו"ד סימן צט ט}} סבורים שגם מקרה כזה נידון כשוגג.
 
== פרטי הדינים ==
== חטאת ==
{{ערך מורחב|קורבן חטאת}}
דינו של העובר על איסור בשוגג תלוי בסוג העבירה שעבר עליה. כל עבירה שאם היה עובר אותו ב[[מזיד]] היא חייב [[כרת]] או [[מיתת בית דין]], אזי העובר בשוגג, חייב עליה קורבן חטאת (בזמן שבית המקדש היה קיים), על מנת לכפר על החטא שעבר. בתלמוד הובא שר... הטה את הנר בשבת בשוגג, וכתב בפנקסו שחייב חטאת שמנה לכשיבנה בית המקדש.
 
דינו של העובר על איסור בשוגג תלוי בסוג העבירה שעבר עליה.
המרב"ם בספרו [[משנה תורה]] (ספר קרבנות, הלכות שגגות מונה 43 [[חטא]]ים שהשוגג חייב עליהם [[קורבן חטאת]], והמזיד חייב [[כרת]] או [[מיתת בית דין]].
 
דינו של העובר על איסור בשוגג תלוי בסוג העבירה שעבר עליה. כל עבירה שאם היה עובר אותו ב[[מזיד]] היא חייב [[כרת]] או [[מיתת בית דין]], אזי העובר בשוגג, חייב עליה קורבן חטאת (בזמן שבית המקדש היה קיים), על מנת לכפר על החטא שעבר. בתלמודיוצאים הובאמהכלל שר...הן הטהשלוש אתעבירות הנרבלבד בשבת[[מגדף]] בשוגג,ומבטל וכתבמצוות בפנקסו[[ברית שחייבמילה]] חטאתואדם שמנהשלא לכשיבנההקריב בית[[קרבן המקדשפסח]].
 
בתלמוד הובא על רבי ישמעאל שהטה את הנר בשבת בשוגג, וכתב בפנקסו שחייב חטאת שמנה לכשיבנה בית המקדש.
 
המרבהרמב"ם בספרו [[משנה תורה]] (ספר קרבנות, הלכות שגגות מונה 43 [[חטא]]ים שהשוגג חייב עליהם [[קורבן חטאת]], והמזיד חייב [[כרת]] או [[מיתת בית דין]].
 
== שוגג בשבת ==