Difference between revisions of "פרקליטות המדינה"

 
פרקליטויות המחוז הן:
* פרקליטות מחוז צפון בראשה עומדתעומד החלאיתן לדרר משנת 2011 פרקליטת המחוז עו"ד מירית2018, שטרן
* פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי) בראשו עומד החל משנת 2009 פרקליט המחוז עו"ד איתן לדרר
* פרקליטות מחוז חיפה (פלילי) בראשו עומד החל משנת 2010 פרקליט המחוז עו"ד עמית איסמן, כשבין השנים 2015-2017 שימש כמשנה לפרקליט המדינה לעניינים מיוחדים במינוי בפועל.
* פרקליטות מחוז מרכז (אזרחי) בראשה עומדת, החל מהקמתו של המחוז בשנת 2016, פרקליטת המחוז עו"ד שירלי אנגלרד (למעט המחלקה הפיסקאלית של מחוז מרכז שעדיין פועלת במחוז תל אביב)
Anonymous user