הבדלים בין גרסאות בדף "אהרן ליבושיצקי"

בגלגוליו השונים של עיתון [[הצבי]] ליבושיצקי כתב בו{{הערה|[http://www.nostal.co.il/Site.asp?table=Terms&option=single&serial=1211&subject=%F2%E9%FA%E5%F0%E9%ED%20%E5%F9%E1%E5%F2%E5%F0%E9%ED&portal=%FA%F7%F9%E5%F8%FA%20%EE%E3%E9%E4%20%E5%F4%F8%F1%E5%ED עיתונים ושבועונים - [[הצבי]] ראו אהרן ליבושיצקי] נוסטלגייה אונליין}}
 
בשנת [[1903]] יצא ליבושיצקי כנגד התופעה של קטיפת פרחי בר :{{הערה|[https://www.teva.org.il/GetFile.asp?CategoryID=200&ArticleID=894&ID=6755 מורפולוגיה של שינוי תרבותי: מסע ההסברה להצלת פרחי הברכגורם משפיע על עיצוב המרחב 1 בני פירסט המחלקה לגאוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושלים] ראו: שירו של המשורר אהרן ליבושיצקי היוצא כנגד התופעה}}
{{ציטוט|תוכן=
"עת פרחים הנכם קוטפים -