הבדלים בין גרסאות בדף "אחריות קפידה"

אין תקציר עריכה
מ (הוספת קישור להאדם הסביר)
ב[[משפט פלילי|משפט הפלילי]], [[עבירה]] של '''אחריות קפידה''' (מלשון קפדנות, מינוח ארכאי) היא עבירה שבה די להוכיח כי התקיים ה[[יסוד עובדתי|יסוד העובדתי]], ואין צורך להוכיח [[יסוד נפשי]] של [[מחשבה פלילית]] או [[רשלנות]]. כלומר, משעה שהוכח כי אדם ביצע את המעשה המהווה עבירה, [[חזקה (פרזומפציה)|חזקה]] עליו שעבר עבירה פלילית, והתביעה אינה צריכה להוכיח כי היה מודע לקיום נסיבות העבירה או כי התרשל במעשיו. זאת אומרת שנטל ההוכחה מתהפך בעבירות של אחריות קפידה. עם זאת, לפי {{סחפ|חוק העונשין|סעיף 22(ב) ל[[חוק העונשין]]}}, אם יוכיח הנאשם כי לא נהג במחשבה פלילית או ברשלנות ועשה כל שניתן למנוע את העבירה, לא ניתן יהיה להטיל עליו אחריות לעבירה.
 
ההגדרה של עבירות מסוימות כעבירות אחריות קפידה נובעת מרצונו של המחוקק להפנות את האחריות על המעשה על מבצע הפעולה גם ללא הוכחת כוונה - היכן ש[[האדם הסביר]] היה נוהג קפדנות יתרה, וזו לא ננהגה כמצופה. שיקול נוסף להגדיר עבירות כעבירות אחריות קפידה היא עבור עבירות בהן לא ניתן להוכיח כוונה או רשלנות בקלות.
תיקון מספר 39 לחוק העונשין ביטל את האחריות המוחלטת ועבר לכיוון של אחריות קפידה. יש הבדל בין אחריות מוחלטת לקפידה: אחריות מוחלטת יוצרת חזקה משפטית חלוטה שקיימת לפחות רשלנות של הנאשם - הנחה שא"א לסתור אותה. לעומת זאת, אחריות קפידה היא חזקה משפטית הניתנת לסתירה לגבי יסודו הנפשי של הנאשם. כלומר, באחריות קפידה, לנאשם יש אפשרות להתגונן.
 
{{סחפ|חוק העונשין|סעיף 19(2)}} לחוק העונשין הוא המאפשרמאפשר לקבוע כי נתהוותה עבירה של אחריות קפידה, קרי, עבירה ללא מחשבה פלילית או רשלנות (סעיף 19 בכללותו קובע כי '''כל''' עבירה שהיא חייבת להיות או של מחשבה פלילית, או של רשלנות או של אחריות קפידה).
 
{{סחפ|חוק העונשין|סעיף 22}} לחוק העונשין הוא הקובעקובע את פרטי האחריות הקפידה. אף שדי בהוכחת היסוד העובדתי בעבירה של אחריות קפידה לשם ההרשעה, קובע סעיף 22(ג) כי ניתן להטיל עונש [[מאסר]] בעבירה כזו רק אם הוכח יסוד נפשי- ס' זה הוא מעין הגנה לנאשם, אך מצד שני אין הגבלה למס' שנות המאסר. ס' 22 ב' מספק הגנה לנאשם שלא נהג ברשלנות או מחשבה פלילית- אם הוא הוכיח שעשה הכל כדי למנוע את הנזק אז הוא לא יישא באחריות.
 
דוגמאות בולטות לעבירות של אחריות קפידה:
*[[נהיגה]] בשעות החושך ללא הפעלת פנסי הרכב, לפי {{סחפ|תקנות התעבורה|סעיף 97|תקנה 97(א) לתקנות התעבורה}}.
*גרימת [[רעש]], [[ריח]] או [[זיהום אוויר]] בלתי סבירים, לפי [[חוק למניעת מפגעים]].
*אי תשלום [[שכר מינימום]], לפי [[חוק שכר מינימום]].
משתמש אלמוני