הבדלים בין גרסאות בדף "כל קבוע כמחצה על מחצה דמי"

תגיות: עריכה ממכשיר נייד עריכה דרך האתר הנייד לבדיקה נוספת
תגיות: עריכה ממכשיר נייד עריכה דרך האתר הנייד לבדיקה נוספת
 
==מקור הדין==
דין זה נלמד מהפסוק "וארב לו", עד שיתכוון לו, ומכאן למדו תלמידיו של [[רבי ינאי]], שהפסוק בא ללמד דין בנוגע לקבוצת אנשים העומדים יחד, אחד מהם עובד עבודה זרה שאסור להורגו אבל אין עונש מיתה בידי אדם על הריגתו, ותשעה מהם יהודים שההורג מהם חייב מיתת בית דין, במקרה שאדם זרק על הקבוצה [[סלע|אבן]], והאבן פגעה ביהודי והרגתו, אין לחייב את ההורג מיתה, שכן אין ידוע למי התכוון, ושמא התכוון להרוג גויעובד עבודה זרה ובשוגג הרג את היהודי, וזאת אף על פי ש[[רוב (הלכה)|רוב]] מוחלט של העומדים במקום הם יהודים{{הערה|{{בבלי|כתובות|טו|א}}.}}.
 
==הסבר הכלל==
משתמש אלמוני