איסור הוראה בשכרות: הבדלי גרסאות

אין שינוי בגודל ,  לפני שנתיים
==הרחבת האיסור לכל מורה ==
[[קובץ:Parshath hayayin.JPG|ממוזער|פרשת איסור עבודה והוראה בשכרות כפי שמופיעה בתורה]]
על פי ה[[ספרא]], האיסור ועונשו של מיתה נאמרו רק כלפי אהרן ובניו בלבד ו"יצאו ישראל מן הכתוב".{{הערה|כך לפי נוסח הספרא כתב יד ספריית ותיקן מס' 31; "אתה ובניך במיתה אין ישראל חייבי מיתה על ההוראה .. יצאו ישראל מן הכתוב"}} ואילו ה[[רמב״ם]] כותב כי האיסור שייך גם לכל מורה - בין כהן בין ישראל.{{הערה|[http://hebrewbooks.org/rambam.aspx?rid=7952 הלכות ביאת המקדש א ג]: "וכשם שאסור לכהן להכנס למקדש מפני השכרות, כך אסור לכל אדם בין כהן בין ישראל להורות כשהוא שתוי"}} וככל הנראה מסתמך על הגמרא.,{{הערה|מסכת כרתות דף יג}} יש מסבירים כי האיסור בתורה נכתב על כהנים מאחר שלדעת התורה יש לכהנים לפעול כמורי הוראה לעם הרחב{{הערה|1=פירוש ה"תורה והמצווה" להרב המלבי"ם לפרשת שמיני}}.
 
ב[[ספר יוחסין השלם]] מובא כי הכהנים שמשו בימי התנאים ואף בימי ה[[אמורא]]ים כמורי הוראות בתורה ומייסדי ה[[תורה שבעל פה]].{{הערה|1=תקנת השבים (צדוק מלובלין), דף ל"א. וגם לדעת ה[[פירוש המאירי|מאירי]], סתם כהן משתדל בהוראה תורנית -בית הבחירה למסכת פסחים דף מט עמוד א}} יש אף המרחיבים את פעילות הכהנים כמורי הוראה ל[[תקופת הגאונים]].{{הערה|1=מבוא של פירוש רב [[שמואל בן חפני]] גאון לתורה (על פי תשובות רב שר שלום גאון 975 עמוד ח, אגרת רב שר שלום גאון דף קיח הערה א)}}