הבדלים בין גרסאות בדף "איסור הוראה בשכרות"

 
==עונש המורה בשכרות==
לפי משמעותפשטות המקרא, ישמענישים לאיסוראת תוקףהכהן מיתה אם מורה מתוך שכרות,{{הערה|על פי פירושו של [http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=40720&st=&pgnum=164 רבנו הלל] לספרא, אין כל חילוק בין תחילת הפרשה לסופה ובמילא יש כאן משמעות שגם כהן המורה מתוך שכרות מתחייב במיתה}} וזאת בהתאם לכל [[איסור לאו]] שבתורה שעונשו מיתה{{דרושה הבהרה|סיבה=מה??}}.{{הערה|מסמיכות פרשה זו למעשה [[נדב ואביהוא]] דרש [[רבי אליעזר בן הורקנוס]] ([[תלמוד_בבלי]], [[מסכת עירובין]], דף ס"ג ע"א) כי הם נענשו למוות על שהורו בפני משה רבן.}} לדעת ה[[ספרא]] ישראל שהורה בשכרות אינו חייב מיתה מאחר שהתמעט מהפסוק {{ציטוטון|יכול יהו ישראל חייבין מיתה על ההוריה.
תלמוד לומר: "אתה ובניך אתך... ולא תמתו",
אתה ובניך במיתה, ואין ישראל חייבין מיתה על ההוריה}}.