הבדלים בין גרסאות בדף "שיעור פריון כולל"

אין תקציר עריכה
 
==המדד==
המדד מתבסס על חישוב יחס בין מספר הנולדים ב[[שנה]] מסוימת לבין [[אוכלוסייה|אוכלוסיית]] הנשים הנמצאות בגיל הפריון. בעולם, מקובל לראות בגילים 15–49 את גיל הפוריות, וב[[ארצות הברית]] – בגילים 15–44. את הנשים בגיל הפריון מחלקים לקבוצות גיל המונות 5 שנים כל אחת. עבור כל קבוצת גיל כזו מחשבים את '''שיעור הפריון הסגולי'''. שיעור הפריון הסגולי הוא מספר התינוקות אשר נולדו בשנה מסוימת לאימהות באותה קבוצת גיל, '''לחלק''' למספר הנשים באותה קבוצת גיל בשנה הנבדקת. כך, למשל, אם בשנה מסוימת היו 30,000 לידות לאימהות בגילים 20–24, ומספר הנשים הכולל בקבוצת גיל זו הוא 200,000 - הרי ששיעור הפריון הסגולי עבור קבוצת גיל זו הוא 30,000/200,000 = 0.15. מאחר שמקובל לחשב שיעורי פריון סגולי עבור כל 1,000 נשים בקבוצת הגיל הרלוונטית הרי שהפריון ל-1000 נשים הוא 150. על מנת לקבל את שיעור הפריון הכולל מחברים את שיעורי הפריון הסגולי עבור כל אחת מקבוצות הגיל ואת התוצאה מכפילים פי 5.
במילים אחרות, אישה היפותטית שמתחילה את חיי הפריון שלה בגיל 15, יולדת חמש שנים לפי הפריון הסגולי בתקופת הגיל 15-1915–19, חמש שנים לפי הפריון הסגולי בגיל 20-2420–24, וכן הלאה (מכאן נובעת ההכפלה ב-5).
 
 
לדוגמה, בשנים 2012-20142012–2014 היו שיעורי הפריון הסגולי של נשים חרדיות בישראל {{הערה|1=https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/pw/pw101/pw101.pdf?fbclid=IwAR2nQHS95zFdx4F3aARR82XSDw3_y1QCGNGTgaso9l3pyWZfdmzhaerYp-A}} כדלקמן:
 
{| class="wikitable"
! גילים !! לידות ל-1000 נשים לשנה
|-
|15-1915–19 ||46
|-
|20-2420–24|| 295
|-
|25-2925–29 ||350.5
|-
|30-3430–34|| 312.5
|-
|35-3935–39 ||244.3
|-
|40-4440–44 ||121.9
|-
|45-4945–49|| 10.9
|}
 
סכום כל שיעורי הפריון הוא 1381 ולאחר הכפלה ב-5 וחלוקה ב-1000 - 6.91. זהו שיעור הפריון הכולל של נשים חרדיות לשנים האמורות.
 
יש להבחין בין שיעור הפריון לבין [[שיעור ילודה|שיעור הילודה]]. שיעור הילודה מתאר את מספר הנולדים בשנה מסוימת ל-1,000 נפש ועל אף שהוא מושפע, בין השאר, גם משיעור הפריון, הוא מושפע גם מגיל האם בלידה ומ[[פירמידת גילים|מבנה שכבות האוכלוסייה]] (שיעור קבוצת האמהות הפוטנציאליות מתוך כלל האוכלוסייה). במידה לא פחותה משפיעים תוחלת החיים ומבנה הגילים גם על שיעור ה[[תמותה]]. בשל סיבות אלו, שיעור הפריון הכולל (כפי שהוא מחושב) הוא מדד טוב יותר לשינויים בדפוסי הילודה מאשר שיעור הילודה. למעשה, מדד הפריון מנבא מה יהיה גודלו של הדור הבא של שכבת הגיל היולדת ביחס לזה של קבוצת הגיל הנוכחית.
 
== השפעות על הריבוי הטבעי ==
לשיעור הפריון ישנה השפעה חשובה ביותר על קצב הריבוי הטבעי של האוכלוסייה, וזאת בשילוב עם גילי ההולדה, כמפורט בהמשך. גם מדדים דמוגרפיים אחרים כגון יחס מספרי בין המינים (ובפרט בגיל הפריון או גילים צעירים יותר), תמותה שלפני תום גיל הפריון (ובפרט בגיל [[ילדות]] ושינויים בתוחלת החיים) יכולים להשפיע במידת מה -, בדרך-כלל בהתאם למידת עוצמתם.
 
בהתעלם מהגורמים האחרים שהוזכרו היכולים להשפיע על הריבוי הטבעי, ובהנחה שהתמותה לפני גיל הפריון אפסית, הרי שנוכל לחשב על סמך [[מערכת מודל|מודל]] פשטני כיצד שילוב שיעור הפריון עם גיל ההולדה הממוצע ישפיע על קצב הריבוי הטבעי. גיל ההולדה הממוצע הוא הגיל הממוצע בו אדם הוליד את ילדיו, הלוקח בחשבון את 2 ההורים בכל לידה. הנחות המודל הפשטני הם:
1,354

עריכות