שיחה:איסור הוראה בשכרות – הבדלי גרסאות

::::::אין לי ענין להיכנס לכל הדוחקים שכתבת (אני מקווה שאינך לומד כך גמרא) מאחר והדברים מפורשים בדברי חז"ל בספרא. ולדברי הרלב"ג, שכנראה כתב את דבריו על דרך פשט הכתוב ובלי כוונה לפסק הלכה, אין כל משקל הלכתי כנגד חז"ל והראשונים. אגב, רב בהחלט לא היה כהן וכמפורש במסכת מגילה (כב) "מכדי רב בישראל קרא [בתורה]", וכדברי רש"י "שהרי רב לא היה כהן ולא לוי". (ואין לי מושג מה מצאת בירושלמי שהזכרת). [[משתמש:Yechiel.sh|yechiel]] - [[שיחת משתמש:Yechiel.sh|שיחה]] 00:45, 16 בינואר 2019 (IST)
:::::::אני מניח שיש לך ענין להלכה פסוקה. עם זאת תמוה לי עליך מה שהבאת את הגמרא בכריתות דמיניה וביה תמצא ש״ולהורות״ מלמדנו כי אין מורים מתוך הגמרא (ומה גם מעשה שהכל מודים שאין למידין מן המעשה, ומה גם מעשה הבא להוכיח סוג הוראה ולא אישיות המורה). ועכשיו הדין נהפכת לספרא - מה מצאת בספרא לחלק כאן פרשה אחת לשתי פרשיות לרישא לסיפא, ראה שהתנא דספרא אומר בפירוש ״יצאו ישראל מן הכתוב״ (וזאת למודעי כי לא רק יצאו מן הסיפא אלא גם מן הרישא אינם בכלל כי איסור ביאתם מפורש ממקום אחר "והזר הקרב")? ומה מצאת בחז״ל להצהיר כאן מידת הטוב (הי״ז) שדיבר הכתוב בהווה? <small>(לגבי רב, הבאת ראייה. ולאידך ידוע שהיה אוכל חוליו בטהרה, ובר אחוה דרבי חייא היה (ויש בשם "ר׳ חייא" מינוי בין הכהנים), עוד הגמ׳ ירושלמי מביאה דאמר לחייה בריה ״נחות דרג וסב איתא״ ומדובר שם על בדיקת אשה כהנת לנישואין ודווקא לכהן נושא וכמבואר במפרשים)</small>--[[משתמש:פרץ הכהן|פרץ הכהן]] • [[שיחת משתמש:פרץ הכהן|שיחה]] •<small>[[זרוע, לחיים וקיבה#כשרות בשר בהמה שלא הורמו מתנותיה|בשר כשר]]</small>• י' בשבט ה'תשע"ט • 03:14, 16 בינואר 2019 (IST)
::::::::ברוך השם, סוף סוף יצאנו עם פתיח הכולל רק דברים האינם שנויים במחלוקת. אני רוצה לציין כי הוקפתם לעיל בשאלות טובות, וכעת בכל העריכות (חד צדדיות לדעתי) הסתרתם מאחורי הרמב"ם בלבד - אני מצטער, אבל לא נהגתם עמי כאן דרך הלימודים לברר את טיב הנושא.--[[משתמש:פרץ הכהן|פרץ הכהן]] • [[שיחת משתמש:פרץ הכהן|שיחה]] •<small>[[זרוע, לחיים וקיבה#כשרות בשר בהמה שלא הורמו מתנותיה|בשר כשר]]</small>• י"ז בשבט ה'תשע"ט • 21:26, 22 בינואר 2019 (IST)