הבדלים בין גרסאות בדף "שיחה:איסור הוראה בשכרות"

:::::::אני מניח שיש לך ענין להלכה פסוקה. עם זאת תמוה לי עליך מה שהבאת את הגמרא בכריתות דמיניה וביה תמצא ש״ולהורות״ מלמדנו כי אין מורים מתוך הגמרא (ומה גם מעשה שהכל מודים שאין למידין מן המעשה, ומה גם מעשה הבא להוכיח סוג הוראה ולא אישיות המורה). ועכשיו הדין נהפכת לספרא - מה מצאת בספרא לחלק כאן פרשה אחת לשתי פרשיות לרישא לסיפא, ראה שהתנא דספרא אומר בפירוש ״יצאו ישראל מן הכתוב״ (וזאת למודעי כי לא רק יצאו מן הסיפא אלא גם מן הרישא אינם בכלל כי איסור ביאתם מפורש ממקום אחר "והזר הקרב")? ומה מצאת בחז״ל להצהיר כאן מידת הטוב (הי״ז) שדיבר הכתוב בהווה? <small>(לגבי רב, הבאת ראייה. ולאידך ידוע שהיה אוכל חוליו בטהרה, ובר אחוה דרבי חייא היה (ויש בשם "ר׳ חייא" מינוי בין הכהנים), עוד הגמ׳ ירושלמי מביאה דאמר לחייה בריה ״נחות דרג וסב איתא״ ומדובר שם על בדיקת אשה כהנת לנישואין ודווקא לכהן נושא וכמבואר במפרשים)</small>--[[משתמש:פרץ הכהן|פרץ הכהן]] • [[שיחת משתמש:פרץ הכהן|שיחה]] •<small>[[זרוע, לחיים וקיבה#כשרות בשר בהמה שלא הורמו מתנותיה|בשר כשר]]</small>• י' בשבט ה'תשע"ט • 03:14, 16 בינואר 2019 (IST)
::::::::ברוך השם, סוף סוף יצאנו עם פתיח הכולל רק דברים האינם שנויים במחלוקת. אני רוצה לציין כי הוקפתם לעיל בשאלות טובות, וכעת בכל העריכות (חד צדדיות לדעתי) הסתרתם מאחורי הרמב"ם בלבד - אני מצטער, אבל לא נהגתם עמי כאן דרך הלימודים לברר את טיב הנושא.--[[משתמש:פרץ הכהן|פרץ הכהן]] • [[שיחת משתמש:פרץ הכהן|שיחה]] •<small>[[זרוע, לחיים וקיבה#כשרות בשר בהמה שלא הורמו מתנותיה|בשר כשר]]</small>• י"ז בשבט ה'תשע"ט • 21:26, 22 בינואר 2019 (IST)
:::::::::הרלב"ג כנראה מפרש כפי שעולה לדעתו מן הפשט גם אם מנוגד למסורת חז"ל ולהלכה, כדרכם של פרשנים רבים. [[משתמש:בן עדריאל|בן עדריאל]] • [[שיחת משתמש:בן עדריאל|שיחה]] • י"ז בשבט ה'תשע"ט 21:34, 22 בינואר 2019 (IST)
::::::::::כל מושג פירושו ידוע לנו רק ממה שכתב - אינני מרגיש נוח לומר שהוא כתב דברים כנגד חז"ל. ולעיקר הנושא, אין כאן מסורת חז"ל כדבריך ואדרבא, התנא דספרא אוחז בכל המקומות עם הגישה כי ההוראה לישראל במשפטי השם כשירה כשהיא יוצאת מפי כהן. אמנם יש הלכה כי זר פסול מלהורות כל עיקר (בין נגע טמא ובין נגע טהור - ככתב הרמב"ם "..נתן את גזר הדין בהסגר, וההחלט, והפטור, בידי הכהן"), כי זר בין שיכור בין צלול פסול מעיקרו (ואפילו גם רב, גם נשיא, גם יו"ר, גם מרא דאתרא, גם דומ"צ, גם אמדו"ר, וגם מלך). אבל כל עוד שמישהו לוקח את החופשיות לשנות - "לפרש" את דעת חז"ל - ממה שכתוב "פשט" בפרשה זו, ידו על התחתונה, ועליו להשקיט את השאלות שהקשתי לכם. אבל לצערי, איני רואה כאן הסברת פנים רק מתח - ומתח הוא רק טבעי ללב אדם הנכנס בגבול שאינו שלו--[[משתמש:פרץ הכהן|פרץ הכהן]] • [[שיחת משתמש:פרץ הכהן|שיחה]] •<small>[[זרוע, לחיים וקיבה#כשרות בשר בהמה שלא הורמו מתנותיה|בשר כשר]]</small>• י"ז בשבט ה'תשע"ט • 22:18, 22 בינואר 2019 (IST)