הבדלים בין גרסאות בדף "מלחמת מצווה"

הוסרו 24 בתים ,  לפני שנתיים
מ (בוט החלפות: \1בר-אילן)
מכיוון שכולם חייבים במלחמת מצווה גם נשים מחויבות ואפילו כלה מחופתה כדברי המשנה (רמב"ם וספר החינוך), יש המפרשים את דברי הרמב"ם שאומר "במלחמת מצווה '''הכל''' יוצאין ואפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה"{{הערה|1={{רמב"ם||מלכים ומלחמות|ז|ד|ללא=שם}}, ואף בספר המצוות (סוף שורש יד) מדייקים מדבריו שנשים יוצאות למלחמת מצווה}} דעת ה[[רדב"ז]] שיציאת כלה מחופתה פירושה שהכלה לא נוהגות את שמחת [[שבע ברכות|ימי החופה]] בזמן שהחתן בקרב, הוא מביא כסברה שאולי הן משתתפות בעניינים לוגיסטיים כאספקת מזון{{הערה|הרדב"ז שם}}, מדברי ה[[מנחת חינוך]] עולה כי נשים משתתפות בפועל בקרבות מסוימים, אם כי יש שהקשו על הבנת הדברים מסתירה עם מקום אחר{{הערה|כך עולה מדברי ה[[מנחת חינוך]], מצווה תקכ"ז, אך יש לדייק שם שלא מדובר בכל מלחמות מצווה. שכן במקומות אחרים הוא אומר (מצווה תקסו): "ונוהגת בזמן הבית בזכרים כי הם הנלחמים ולא הנקבות".}}. דעת רוב הפוסקים קובעת כי נשים אינן משתתפות כלל, ומה שכתוב 'אפילו כלה מחופתה' מדובר במליצה בלבד, ואין לו משמעות לענייני המלחמה{{הערה|בעל "התורה תמימה"}}, כך סוברים כל פוסקי ימינו{{הערה|1=[https://www.zomet.org.il/?CategoryID=282&ArticleID=376#_Toc182281242 מכון צומ"ת - גיוס נשים לצבא], [[הרב משה דב וולנר]]. [https://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94/%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A6%D7%91%D7%90/ מכון התורה והארץ - גיוס נשים לצבא], הרב צבי סגרון.}}.
 
===מלחמת מצווה בשבטשבט לוי ותלמידי חכמים===
דעת חלק מהפוסקים היא ששבט לוי ולומדי התורה פטורים ממלחמת מצווה{{הערה|1=הרב [[אליעזר יהודה ולדנברג]], '''הלכות מדינה''', חלק ב.}}{{הערה|1=הרב [[אברהם יצחק הכהן קוק]], '''אגרות הראי"ה''', חלק ג' עמ' פ"ח-צ"ב.}}{{הערה|הרב [[מנחם מנדל שניאורסון]], אגרות קודש, כרך א', פ"ח. מקור מרכזי לכך הוא דברי הרמב"ם ב{{רמב"ם|זרעים|שמיטה ויובל|יג|יב}}-יג.}}. יש החולקים עליהם, וסוברים שחובה אפילו על שבט לוי לצאת למלחמת מצווה{{הערה|הרב [[בן ציון מאיר חי עוזיאל]] קובץ "הפוסק", תש"ח, סימן תתרפד. לדעתו אף כהן גדול יוצא למלחמה}}{{הערה|דעת הרב צבי יהודה קוק, [https://www.srugim.co.il/214650-%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%A6%D7%91%D7%99-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%90-%D7%9C%D7%AA לפי רבינו הרב צבי יהודה אין פטור מצבא לתלמידי ישיבה]}}{{הערה|[[יצחק אשר טברסקי|יצחק טברסקי]], '''מבוא למשנה תורה לרמב"ם''', עמ' 267 ואילך, ובעמ' 330-329. מובא במאמר '''על חובת השוויון בשירות הצבאי''', הערה 19}}{{הערה|[https://www.biu.ac.il/JH/Parasha/kiteze/zol1.html אונ' בר-אילן - שבט לוי במלחמות ישראל], הרב [[יהודה זולדן]]}}{{הערה|אביעד הכהן, '''על חובת השוויון בשירות הצבאי''', "גישת הרמב"ם"}}{{הערה|[https://www.kby.org/hebrew/torat-yavneh/view.asp?id=6778#_ftnref5 ישיבת כרם ביבנה - תורתה של מלחמה - האם כהנים פטורים מגיוס?], ר' אריאל דוד. [https://www.inn.co.il/Articles/Article.aspx/8898 צדיקים, צאו למלחמה!], הרב דניאל שילה}}. ויש המצמצמים את דבריו של הרמב"ם למלחמות שבטיות לצורך הרחבת נחלה למשל{{הערה|1=הרב [[אברהם יצחק הכהן קוק]], '''[[שבת הארץ]]''' מהדורת [[מכון התורה והארץ]]; הרב [[בן ציון מאיר חי עוזיאל]], קובץ "הפוסק", תש"ח, סימן תתרפד}}. בדיון הלא הלכתי, דעתו של פרופ' [[אביעד הכהן]] כי הדברים האמורים ברמב"ם, לא מכוונים לפטור ללומדי תורה, ורואים בדבר עשיית התורה כקרדום לחפור בו, דבר שיש בו [[חילול השם]]{{הערה|1=אביעד הכהן, '''על חובת השוויון בשירות הצבאי''', "תלמוד תורה כעילת פטור".}}