שיעור פריון כולל – הבדלי גרסאות

 
יש להבחין בין שיעור הפריון לבין [[שיעור ילודה|שיעור הילודה]]. שיעור הילודה מתאר את מספר הנולדים בשנה מסוימת ל-1,000 נפש ועל אף שהוא מושפע, בין השאר, גם משיעור הפריון, הוא מושפע גם מגיל האם בלידה ומ[[פירמידת גילים|מבנה שכבות האוכלוסייה]] (שיעור קבוצת האמהות הפוטנציאליות מתוך כלל האוכלוסייה). במידה לא פחותה משפיעים תוחלת החיים ומבנה הגילים גם על שיעור ה[[תמותה]]. בשל סיבות אלו, שיעור הפריון הכולל (כפי שהוא מחושב) הוא מדד טוב יותר לשינויים בדפוסי הילודה מאשר שיעור הילודה. למעשה, מדד הפריון מנבא מה יהיה גודלו של הדור הבא של שכבת הגיל היולדת ביחס לזה של קבוצת הגיל הנוכחית.
===שיעור הפריון העולמי===
 
{| class="wikitable" style="float:right; margin: 0.5em 0 0.5em 1em; text-align:left"
|-
!Years!!TFR
|-
|1950–1955||align=center|4.95
|-
||1955–1960||align=center|4.89
|-
||1960–1965||align=center|4.91
|-
||1965–1970||align=center|4.85
|-
||1970–1975||align=center|4.45
|-
||1975–1980||align=center|3.84
|-
||1980–1985||align=center|3.59
|-
||1985–1990||align=center|3.39
|-
||1990–1995||align=center|3.04
|-
||1995–2000||align=center|2.75
|-
||2000–2005||align=center|2.63
|-
||2005–2010||align=center|2.57
|-
||2010–2015||align=center|2.52
|}
 
== השפעות על הריבוי הטבעי ==