שיעור פריון כולל – הבדלי גרסאות

!Years!!TFR
|-
|1950–1955||align=center|4.9596
|-
||1955–1960||align=center|4.89
|-
||1960–1965||align=center|45.9103
|-
||1965–1970||align=center|4.8592
|-
||1970–1975||align=center|4.4546
|-
||1975–1980||align=center|3.8487
|-
||1980–1985||align=center|3.596
|-
||1985–1990||align=center|3.3944
|-
||1990–1995||align=center|3.0402
|-
||1995–2000||align=center|2.75