חקלאות תעשייתית – הבדלי גרסאות

אין תקציר עריכה
*תוצרת בכמויות גדולות בהרבה מתוצרת [[חקלאות מסורתית]].
 
*היקף רחב: תיעוש המשקיםהמשק הביא להגדלהלגידול ניכרתניכר בכמותבמספר [[בעלי חיים|בעלי־החיים]] המגודלים בכל משק, אשרבין עשויםמאות להגיעלעשרות לכמה מאותאלפים בכל רגעיחידה נתון. במשקים מסוימיםמשקית, כגון לולי [[ביצה (מזון)|ביצים]], לולי [[תרנגול הבית|תרנגולות]] לבשר, ו[[בריכות לגידול דגים]], המספר עשוי להגיע אף עשרות אלפים.
 
*שליטה מוחלטת בסביבה: משקיםיחידת מתועשיםמשק יוצריםמתועשת סביבותהיא מלאכותיותסביבה מלאכותית לגידול בעלי־החיים, בהםבה יש לחקלאים שליטה על כל תנאי הגידול. למעט עדרים המגודלים ל[[בשר]], היוצאים למרעה למשך חלק מחייהם, רוב בעלי-החיים בחקלאות התעשייתית חיים כל חייהם בסביבה מעשי ידי אדם, בניתוק מוחלט מה[[טבע]]. השליטה בתנאי הסביבה מתאפיינת גם בהפעלהבמניפולציה שלסביבתית, מניפולציות סביבתיותלדוגמה, כגון שינוי בתנאי התאורה במטרה לעורר באופן מלאכותי תהליכיםתהליך הורמונלייםהורמונלי טבעייםטבעי בגוף בעלי־החייםהחי.
 
*חלוקת שלבי העבודה: בניגוד לחקלאות המסורתית, שבה לא הייתה הפרדה בין שלבי הגידול בעלי־החיים, בחקלאות המתועשת חל תהליך של התמחות, ושלבי גידול שונים, ככגון הרבייה, ההדגרה (בעופות), הגידול עד לבגרות, הפיטום וה[[שחיטה]], מתבצעים באופן מופרד, לעיתים במשקים שונים, המתמחים כל אחד בתחומו.
218

עריכות