הבדלים בין גרסאות בדף "ילקוט יוסף"

מ (הסרת שדה OCLC. יישאב מוויקינתונים (תג))
# מועדים - פסח, כרך ב' (ביעור חמץ, מצרכי מזון לפסח, הגעלת כלים, דיני מצה, דיני ערב פסח - עד דיני ליל הסדר) סימן תמ"ה עד סימן תע"ב (תשע"ז)
# מועדים - פסח, כרך ג' (דיני ליל הסדר, דיני ביעור מעשרות וידוי מעשרות, ביעור פירות שביעית בשנה השמינית לשמיטה, תענית שני וחמישי ושני ותפלות הפסח) סימן תע"ב עד סימן תצ"ב (תשע"ח)
#מועדים - פסח, כרך ד' (ספירת העומר, מנהגי ימי העומר, דיני חדש, ומנהגי חג השבועות) סימן תפ"ט עד סימן תצ"ד (תשע"ט)
# מועדים - ימים נוראים, סי' תקפ"א - תרכ"ד (תשע"ב, אלול תשע"ה, אלול תשע"ו)
# מועדים – חנוכה, סי' תר"ע – תרפ"ד (תשע"ג)
משתמש אלמוני