הבדלים בין גרסאות בדף "ציד"

אין שינוי בגודל ,  לפני שנה
(עדכון על חוק הציד וציד לא חוקי בארץ)
נושא הציד בישראל מעוגן באמצעות חוק להגנת חיית הבר, תשט"ו-1955 {{הערה|1=https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/093_001.htm}}, וכן באמצעות תקנות להגנת חיית הבר, תשל"ו-1976 {{הערה|1=https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/093_002.htm}}. חוק זה מגדיר את התנאים הנדרשים לקבלת רשיון ציד, האופן בו מותר לצוד (לדוגמא אסור לצוד באמצעות הרעלה, חומרי נפץ, מלכודות ועוד) עונות הציד המותרות ועוד.
 
הגוף המפקח על נושא הציד הינו [[רשות הטבע והגנים|]] אשר מנפיקה גם את רשיונות הציד.
 
==ציד לא חוקי בישראל==