הבדלים בין גרסאות בדף "המאבק להרחקת אסדת לווייתן"

אין תקציר עריכה
מ (הסבת תג ref לתבנית:הערה (תג))
{{אקטואלי|כל הערך=כן}}
{{מממו|ישראל|שם=מיקום האסדה|כותרת=כן}}
'''המאבק להרחקת אסדת לווייתן''' הוא מאבק במסגרת מחלוקת ציבורית בעניין בנייה שללהרחקת אסדת טיפולהטיפול ב[[גז טבעי]], המתוכננת להיבנות במרחק של 10 ק"מ מ[[חוף דור-הבונים|חוף דור]]. האסדה נועדה לטפל בגז הטבעי אשר יופק משדהמאגר [[לווייתן (שדה גז)|לווייתן]], טרם הזרמתו אל הצרכנים. נכון לתחילת [[2019]], האסדה נמצאת בשלבי בנייה מתקדמים והיא מתוכננת להיות מוקמת במהלך שנת 2019הנבנית על ה[[מדף יבשתי|מדף היבשתי]], במרחק של 9.7 קילומטר מחוףמ[[חוף דור,-הבונים|חוף מקוםדור]] בואל עומקפי המיםבאר הואהקידוח, 86בשדה מטרים.לווייתן, בראשיתמרחק שנתשל 2019130 הוצבוקילומטר רגלימהחוף, בשל היות האסדה במקום[[בית שנקבעזיקוק]] להן.ענק חלקהעל התפעוליפני (ה-Topside)המים, צפויומכאן להגיעשבשגרה ברבעוןיפלטו השלישיחומרים של[[זיהום שנתאוויר|מזהמים 2019לאויר]] ויונחו[[זיהום עלימי בישראל|לים]]. קיימת הרגלייםגם סכנה, שבולטותשבמקרה כעשרהשל מטריםתקלת מעלשפך פנייוזרמו הים.כמויות המאגרגדולות צפוייותר להפיקשל גזמזהמים בסוףלים, שנתויפגעו 2019{{הערה|{{קישורבשורה של משאבים כללי|כתובת=httpsחיוניים, כגון://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001270412|הכותב=|כותרת=יסודות אסדתמפעלי לוויתןהתפלת הגיעומי-ים, למיםחי הטריטוריאלייםוצומח שלתת-מימי, ישראל|אתר=גלובס|תאריך=}}}}עופות, וחופי רחצה ומי תהום.
 
את המאבק מוליכה עמותת 'שומרי הבית' המאגדת אזרחים ומומחים המתנגדיםבתחומים להקמתשל הפקת אנרגיה, בריאות וסביבה{{הערה|בין המומחים התומכים בהרחקת האסדה בקרבהמהחוף: לחוףדוד ברודאי ([[זיהום אוויר]]){{הערה|שם=זווית}}, ריק שטיינר (גז), [[עדי וולפסון]] ([[הנדסה כימית]]), איימי רוזנשטיין (סיכונים סביבתיים), אורי דיין (פיזור מזהמים), יוסי בר ([[מי תהום]]), אוריאל רובין (מנהל יחידה קרדיולוגית, [[המרכז הרפואי הלל יפה]]), עינת אהרונוב (מהתוכנית ל[[גאולוגיה]], נפט וגז), יועד צור (הנדסה כימית); כמו כן תומכים בכך: [[אבי גבאי]], וחברת הכנסת [[יעל כהן-פארן]].}}{{הערה|{{דבר ראשון|ארז רביב|מי הזיז את האסדה שלי?|141819|3 באוגוסט 2018}} }} בשיתוף איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון-כרמל{{הערה|מייצג 18 רשויות מקומיות}} , חברי כנסת והארגונים לשמירת הסביבה והים [[צלול]] ו[[מגמה ירוקה]] יצאושהיו שותפים למאבק, בדרישה להציבלהרחיק את האסדה עלהטיפול פיבגז בארמהיבשה הקידוחלים, בשדהוכעת לווייתן,דורשים במרחקלהרחיקו שלאל 130הבאר. קילומטר מהחוף.
 
בין התומכים במאבק: עמותות [[צלול]], [[מגמה ירוקה]] (שהיו שותפים לדרישה להרחיק את הטיפול מהיבשה אל מקום האסדה הנוכחי, וכעת דורשים להרחיקו אל הבאר), מועצות מקומיות, חברי כנסת, ושורה של מומחים בתחומים של הפקת אנרגיה, בריאות וסביבה{{הערה|בין המומחים התומכים בהרחקת האסדה מהחוף: דוד ברודאי ([[זיהום אוויר]]){{הערה|שם=זווית}}, ריק שטיינר (גז), [[עדי וולפסון]] ([[הנדסה כימית]]), איימי רוזנשטיין (סיכונים סביבתיים), אורי דיין (פיזור מזהמים), יוסי בר ([[מי תהום]]), אוריאל רובין (מנהל יחידה קרדיולוגית, [[המרכז הרפואי הלל יפה]]), עינת אהרונוב (מהתוכנית ל[[גאולוגיה]], נפט וגז), יועד צור (הנדסה כימית); כמו כן תומכים בכך: [[אבי גבאי]], וחברת הכנסת [[יעל כהן-פארן]].}}{{הערה|{{דבר ראשון|ארז רביב|מי הזיז את האסדה שלי?|141819|3 באוגוסט 2018}} }}.מנגד, מיקומה של האסדה אושר על ידי  המועצה הארצית לתכנון ובנייה, המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה{{הערה|{{קישור כללי|כתובת=tps://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001245405|הכותב=|כותרת=למה הארגונים הירוקים לא תומכים בהרחקת אסדת הגז?|אתר=|תאריך=}}}} שורה של ארגוני איכות סביבה מרכזיים הביעה אף היא תמיכה במיקום האסדה, ביניהם החברה להגנת הטבע, אדם טבע ודין ורשות הטבע והגנים{{הערה|{{קישור כללי|כתובת=https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5306837,00.html|הכותב=|כותרת=החברה להגנת הטבע: בעד הקמת האסדה מול חוף דור|אתר=Ynet|תאריך=}}}}.
בראשית שנת 2019 הוצבו רגלי האסדה כ-10 קילומטרים מהחוף. חלקה התפעולי (ה-Topside) צפוי להגיע ברבעון השלישי של שנת 2019 ויונח על הרגליים, שבולטות כעשרה מטרים מעל פני הים שעומקם במקום 87 מטרים. המאגר צפוי להפיק גז בסוף שנת 2019{{הערה|{{קישור כללי|כתובת=https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001270412|הכותב=|כותרת=יסודות אסדת לוויתן הגיעו למים הטריטוריאליים של ישראל|אתר=גלובס|תאריך=}}}}.
 
==שדה לווייתן==
 
כשנה לאחר מכן, כשפרויקט לוויתן היה בעיצומו, קבוצה של אזרחים שהתאגדו בעמותה בשם "שומרי הבית"{{הערה|שם=סביבה}}, פתחה במאי 2017 במאבק כנגד המיקום המתוכנן של האסדה.
 
==מניעי המאבק==
לטענת פעילי העמותה, אסדת טיפול בגז טבעי היא [[בית זיקוק]] ענק על פני המים, ומכאן שתפלוט בשגרה חומרים [[זיהום אוויר|מזהמים לאויר]] ו[[זיהום ימי בישראל|לים]]. קיימת גם סכנה, שבמקרה של תקלת שפך יוזרמו כמויות גדולות יותר של מזהמים לים, ויפגעו בשורה של משאבים חיוניים, כגון: מפעלי התפלת מי-ים, חי וצומח תת-מימי, עופות, וחופי רחצה. לטיפול בתוצרי הגז הטבעי נלוות סכנות נוספות, כמו מאגרים בקרבת מקומות ישוב, פגיעה אפשרית במי תהום, ועוד.
 
בין התומכים במאבק: עמותות [[צלול]], [[מגמה ירוקה]] (שהיו שותפים לדרישה להרחיק את הטיפול מהיבשה אל מקום האסדה הנוכחי, וכעת דורשים להרחיקו אל הבאר), מועצות מקומיות, חברי כנסת, ושורה של מומחים בתחומים של הפקת אנרגיה, בריאות וסביבה{{הערה|בין המומחים התומכים בהרחקת האסדה מהחוף: דוד ברודאי ([[זיהום אוויר]]){{הערה|שם=זווית}}, ריק שטיינר (גז), [[עדי וולפסון]] ([[הנדסה כימית]]), איימי רוזנשטיין (סיכונים סביבתיים), אורי דיין (פיזור מזהמים), יוסי בר ([[מי תהום]]), אוריאל רובין (מנהל יחידה קרדיולוגית, [[המרכז הרפואי הלל יפה]]), עינת אהרונוב (מהתוכנית ל[[גאולוגיה]], נפט וגז), יועד צור (הנדסה כימית); כמו כן תומכים בכך: [[אבי גבאי]], וחברת הכנסת [[יעל כהן-פארן]].}}{{הערה|{{דבר ראשון|ארז רביב|מי הזיז את האסדה שלי?|141819|3 באוגוסט 2018}} }}.מנגד, מיקומה של האסדה אושר על ידי  המועצה הארצית לתכנון ובנייה, המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה{{הערה|{{קישור כללי|כתובת=tps://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001245405|הכותב=|כותרת=למה הארגונים הירוקים לא תומכים בהרחקת אסדת הגז?|אתר=|תאריך=}}}} שורה של ארגוני איכות סביבה מרכזיים הביעה אף היא תמיכה במיקום האסדה, ביניהם החברה להגנת הטבע, אדם טבע ודין ורשות הטבע והגנים{{הערה|{{קישור כללי|כתובת=https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5306837,00.html|הכותב=|כותרת=החברה להגנת הטבע: בעד הקמת האסדה מול חוף דור|אתר=Ynet|תאריך=}}}}.
 
===טענות לשיקולים אנוכיים===
218

עריכות