פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
הוספת קישור לנוסח תפילה
 
בתחילת תהליך ההשפעה, לא תפשו היהודים בתימן את הסתירה שבין מסורתם הפילוסופית לבין המסורת הקבלית המיסטית שהובאה מארץ ישראל. במהלך השנים, התפצל [[נוסח התפילה]] לשני מנהגים מרכזיים:
* ה"שאמי" - [[נוסח תפילה]] הדומה לנוסח הספרדי הארץ ישראלי, ולפיכך נקראו "שאמי": [[לבנט#א-שאם|בלאד א-שאם]] בערבית - ארץ שאם (الشأم) - היא סוריה וארץ ישראל.
* ה"בלדי" - נוסח תפילה מקומי ("בלדי" - מקומי בערבית), ומקובל לחשוב שהוא קדום מנוסח השאמי. נוסח הבלדי זהה כמעט לחלוטין לנוסח התפילה המופיע בכתבי היד של [[משנה תורה]] (שבעיקרם הם כתבי יד תימניים){{הערה|משנה תורה, [[הוצאת שבתי פרנקל]], ילקוט שינויי נוסחאות פרק ב' "על טיבם של המקורות"}}. לפי מסורת תימן, מקובל שהרמב"ם קיבל נוסח זה מהם ואימצו כנוסח הקנוני בספרו משנה תורה{{הערה|הרב [[יוסף קאפח]] הקדמת [[תכלאל]] שיבת ציון.}}. המחקר נחלק בשאלת קיומו של נוסח קדום כזה וייתכן כי מדובר בתהליך הפוך, לפיו חלקים נרחבים מנוסח זה אומצו בהשפעת ה[[רמב"ם]]. מכל מקום, כל החוקרים בדעה שהנוסח ה"בלדי" קדום בכמה מאות שנים לפחות מה"שאמי".{{מקור}} במהלך השנים, נוסח הבלדי עצמו כמעט ולא השתנה, אך נוספו לו קטעים רבים מסידורי ספרד ומהשפעות הקבלה.