הבדלים בין גרסאות בדף "שבתי צבי"

הוסרו 1,623 בתים ,  לפני 10 חודשים
בספרו הידוע: "ציצת נובל צבי"  תיעד ששפורטס את התעודות שהיו תחת ידיו על המלחמה במשיח השקר.   הספר כולל: אגרות שלו, עת ישיבתו בהמבורג, לרבנים וקהילות אחרות.  אגרות התשובה.  אגרות של נתן העזתי והתכתבויות הקשורות לשבתאי צבי. ובנוסף, מביא ששפורטס מדי פעם  סקירה "היסטורית" של האירועים כפי שהוא התרשם מהם.  תרומתו, אם כן, של הספר למהלך ההתפתחויות בנושא שבתאי צבי הינה משמעותית במיוחד, על אף שכיום כבר מודעים ל"שיפוץ" המגמתי שעברו אגרותיו של ששפורטס, כדי להנחיל לעצמו שם של מתנגד עקבי הנלחם ללא חת במשיח השקר. 
 
[[ישעיה תשבי|ישעיהו תשבי]] קבע, על סמך כתב יד נוסף של הספר,  שרבי יעקב ששפורטאס שינה ועדכן חלק לא מבוטל מהמכתבים שלו, כדי שלא יחשפו את "כניעתו" הזמנית ללחץ הקהל והרבנים העולמיים להכרה בשבתאי צבי[[:קובץ:///C:/Users/Tmima/Tmima DATA/Tmima DOCUMENT/MY NEW DOCUMENTS/מדעי היהדות/משיחיות/משיחיות/ותהום כל הקהלה בכאן האמבורגו.doc#%20ftn2|.]] תשביצביתשבי פרסם מהדורה מדעית של הספר, כאשר הוא מביא בהערות גם את חילופי הגרסאות בין כתב יד א' (הגרסה הרשמית של ששפורטס) לבין כתב יד ב' (הפנקס המקורי של ששפורטס, שבו הוא תיעד את מכתביו). מסתבר שיעקב ששפורטס הוצרך לצעוד בהמבורג בין הטיפות כדי לרצות את המון המאמינים השולט מחד, ואת מצפונו הכופר במשיח השקר מאידך. בדבריו הבאים הוא מייטיב לתאר את המצב הבלתי אפשרי כמעט, שאליו הכניסו אותו מתפללי בית הכנסת בהמבורג.
 
''"{{ציטוט|מרכאות=כן|מקור=ציצת נובל צבי / יעקב ששפורטאס|תוכן=...וכולנו היינו עומדים באימה וביראה וכל חד אזיל לשיטתיה, [כל אחד הולך לשיטתו]; המאמינים מפני אימת מלכותם וכבוד המלך המוטל עליהם ואנחנו אימתינו ויראתינו מפני אימת מלכותא בלא תגא [מלכות ללא כתר] ומפני דרכי שלום שלא יפול שום בלבול בבית הכנסת וכדי שלא נתבטל מתפלתינומתפילתינו במקום... הוצרכתי לקום ולעמוד בעמדם, וכאשר הם עונים אמן על כל ברכה ותהלהותהילה הייתי עונה אחריהם אמן על קללתי היוצאת מפי על הרשעים הקמים נגד תורתנו שבעפ"ה. וכל אחד עונה אמן לפי כוונתו ודעתו.." ''}}
 
את עיקר טענותיו של ששפורטאס, הקבליסטה[[קבלה|קבליסט]] השמרן,  כנגד שבתאי צבי ונתן העזתי משיחו, ניתן למקד בדבקותו של הראשון ברוח התלמודיתה[[תלמוד|תלמודית]] שאינה נתפסת להזיות משיחיות לאחר כשלונו של [[בר כוכבא]], בשמרנותו הדורשת אותות ומופתים ואסמכתות רבניות גורפות ובחששו הגדול ששבתאי צבי מושפע מהנצרות ובסופו של דבר הוא מתכנן לבטל את התורה שבעל פה ולהקים דת חדשה. ביטול הצומות, חריגות הלכתיות, נישואיו "הפיקנטיים" חסרי המין של האיש,  סיפורי הניסים הפנטסטיים – היוו סימנים מדאיגים לרב שראה את הנולד.  שבתאי צבי לא הציג שום הוכחות הלכתיות להיותו משיח האמת של העם היהודי, טען יעקב ששפורטס.
 
 
----[[:קובץ:///C:/Users/Tmima/Tmima DATA/Tmima DOCUMENT/MY NEW DOCUMENTS/מדעי היהדות/משיחיות/משיחיות/ותהום כל הקהלה בכאן האמבורגו.doc#%20ftnref1|[1]]] ראו: שלום 468 -  469 ותשבי במבוא לציצת נובל צבי
 
[[:קובץ:///C:/Users/Tmima/Tmima DATA/Tmima DOCUMENT/MY NEW DOCUMENTS/מדעי היהדות/משיחיות/משיחיות/ותהום כל הקהלה בכאן האמבורגו.doc#%20ftnref2|[2]]] ראו:  תשבי, לט - מד
 
[[:קובץ:///C:/Users/Tmima/Tmima DATA/Tmima DOCUMENT/MY NEW DOCUMENTS/מדעי היהדות/משיחיות/משיחיות/ותהום כל הקהלה בכאן האמבורגו.doc#%20ftnref3|[3]]] ש"ץ, 142
 
[[:קובץ:///C:/Users/Tmima/Tmima DATA/Tmima DOCUMENT/MY NEW DOCUMENTS/מדעי היהדות/משיחיות/משיחיות/ותהום כל הקהלה בכאן האמבורגו.doc#%20ftnref4|[4]]] 87א, עמ' 132
 
[[:קובץ:///C:/Users/Tmima/Tmima DATA/Tmima DOCUMENT/MY NEW DOCUMENTS/מדעי היהדות/משיחיות/משיחיות/ותהום כל הקהלה בכאן האמבורגו.doc#%20ftnref5|[5]]] שלום, 463
 
[[:קובץ:///C:/Users/Tmima/Tmima DATA/Tmima DOCUMENT/MY NEW DOCUMENTS/מדעי היהדות/משיחיות/משיחיות/ותהום כל הקהלה בכאן האמבורגו.doc#%20ftnref6|[6]]] ש"ץ, 151
 
[[:קובץ:///C:/Users/Tmima/Tmima DATA/Tmima DOCUMENT/MY NEW DOCUMENTS/מדעי היהדות/משיחיות/משיחיות/ותהום כל הקהלה בכאן האמבורגו.doc#%20ftnref7|[7]]] ראו: שלום, 472 - 473
 
===מאסרו של שבתי צבי===