הבדלים בין גרסאות בדף "תומאס הובס"

מ
מ (הוספת קישור להמאה ה-12)
הובס ראה את הגאומטריה – "המדע היחיד שהואיל האל להנחיל לאנושות עד כה"{{הערה|שם=תומאס24|1=תומאס הובס, '''לויתן''', תרגום אהרן אמיר, עריכה מנחם לוברבוים, הוצאת שלם, עמ' 24.}} – כמודל לכל מדע החותר לגילוי האמת. היות שכך, הוא הקנה חשיבות מיוחדת להסכמות מילוליות.{{הערה|Steven Shapin and Simon Schaffer, '''Leviathan and the Air Pump''', (Princeton University Press), pp. 100-101}} תכליתה של האמת, על פי הובס, הוא "סידורם הנכון של השמות במשפטי החיווי שלנו".{{הערה|שם=תומאס24|ימין=כן}} באמצעות ה[[שפה]] האדם מקנה שמות לדברים ולתוצאות של מחשבות. השפה מאפשרת גם את יצירתן של הגדרות - [[אקסיומה|אקסיומות]] - המהוות הסכמות לגבי הוראתן של המילים ולגבי עקרונות המקובלים על כולם ואינם זקוקים להוכחה. מדע מתאפשר רק כאשר קיימת קהילה מדעית המסכימה על הגדרות אלה, מהן יכולים בני האדם להתחיל לחשב את חישוביהם, כפי שחוקרי הגאומטריה עושים בהתייחס לצורות.
 
עבור הובס, השפה אינה רק מאפשרת רק את קיומו המדע והחתירה אחר האמת, אלא גם את כל המבנים החברתיים ההכרחיים לשם יצירת שלום. ללא דיבור, הובס טוען, "לא היו מתקיימים בין בני האדם לא מדינה ולא חברה, לא חוזה ולא שלום, ממש כשם שאין קיום להללו בקרב אריות, דובים וזאבים" .{{הערה|תומאס הובס, '''לויתן''', תרגום אהרן אמיר, עריכה מנחם לוברבוים, הוצאת שלם, עמ' 21.|ימין=כן}} ללא שפה, גם [[מוסר]] לא היה יכול להתקיים. אולם, השפה היא גם זו שמאפשרת לבני האדם לטעות, להסית, לרמות, ולפתח רגשות ותשוקות כגון קנאה, שנאה, רדיפת כבוד, בלבול וכו'.
 
ההצלחה של הובס בניסיונו לפתח פילוסופיה, [[פילוסופיה מכניסטית|מכנית]] [[מטריאליזם|מטריאלית]] של האדם הייתה תלויה ביכולתו לתאר את הפסיכולוגיה האנושית כמונחים פיזיים. ב"האלמנטים של החוק" ובפרק 6 ב"לויתן", הובס מספק מעין מילון מונחים עם הגדרות של תשוקות כגון אהבה ושנאה, אדישות, הנאה וכאב, תקווה וייאוש. הובס מגדיר תשוקות אלה כתנועות פנימיות ("מאמץ") המוכוונות לעבר דבר המעורר אותן. תנועות אלה מכונות תאווה (appetite) כאשר הן מוכוונות לעבר הדבר, ודחייה (aversion) כאשר הן מכוונות להתרחקות מהדבר. חלק מהרגשות הם צירופים של תאווה או דחייה וסברה או מחשבה כלשהי. כך למשל, "[[פחד]]", שהוא רגש התופס מקום מרכזי בכתיבתו של הובס, הוא "דחייה, בצירוף סברה בדבר נזק מהמושא".{{הערה|תומאס הובס, '''לויתן''', תרגום אהרן אמיר, עריכה מנחם לוברבוים, הוצאת שלם, עמ' 39.|ימין=כן}}