הבדלים בין גרסאות בדף "יואל ואביה בני שמואל"

הסרת קישורים עודפים
מ (הוספת קטגוריה:שמואל הנביא באמצעות HotCat)
(הסרת קישורים עודפים)
{{שופט ישראל
|תקופת שיפוט=לא מצוין
|השגים עיקריים=לא מצוינים
|שבט=לוי
|שם=יואל ואביה בני שמואל
|למניין=השופט החמישה עשר}}
'''יוֹאֵל''', הבן הבכור של [[שמואל]], ו'''אָבִיָה''', בנו השני, שפטו את ישראל בעת זקנת אביהם שמואל, בבאר שבע.
כאשר הזדקן [[שמואל]] ולא יכול היה לשאת עוד בתפקיד ה[[תקופת השופטים|שופט]], הוא מינה את שני בניו לשופטים במקומו. שמואל עשה מינוי זה בהתאם להלכה האומרת {{ציטוטון|לא המלכות בלבד, אלא כל השררות וכל המינויין שבישראל, ירושה לבנו ולבן בנו עד עולם}}{{הערה|שם=רמב"ם|{{רמב"ם|שופטים|מלכים ומלחמות|א|ז}}}}. בנו של יואל, הימן, היה [[שירת הלויים|משורר]] בימי [[דוד]] המלך{{הערה|{{תנ"ך|דברי הימים א|ו|יח}}}}.
 
ב[[ספר שמואל]], מתואר כי עלי ביקש משמואל שיספר לו את נבואתו הראשונה, שעסקה בעונש בני עלי. עלי הוסיף על בקשתו: {{ציטוטון|כה יעשה לך אלוקיםאלוהים וכה יוסיף, אם תכחד ממני דבר}}{{הערה|{{תנ"ך|שמואל א|ג|יז}}}}. [[רבי אבהו]]{{הערה|{{בבלי|מכות|יא|א}}, ורש"י שם.}} באר, שסוף הפסוק הוא קללה לשמואל, שאם לא יספר לעלי את הנבואה, גם בניו לא ילכו בדרך הישר. ואע"פ ששמואל סיפר לו את הנבואה, התקימה הקללה בבניו. ומכאן למד רבי אבהו: {{ציטוטון|קללת חכם, אפילו על תנאי, היא באה}}.
 
==תקופת שפיטתם==
יואל ואביה חטאו בתפקידם, ובספר שמואל, המיוחס לאביהם, נכתב:{{ציטוטון|וְלֹא הָלְכוּ בָנָיו בִּדְרָכָו וַיִּטּוּ אַחֲרֵי הַבָּצַע וַיִּקְחוּ שֹׁחַד וַיַּטּוּ מִשְׁפָּט}}{{הערה|{{תנ"ך|שמואל א|ח|ג}}}}. עם זאת, מבואר בתלמוד שבני שמואל לא לקחו שוחד ממש, אלא רק '''נטו''' אחר הבצע. הובאו מספר אפשרויות לחטאם{{הערה|{{בבלי|שבת|נו|א}}}}:
*[[שמואל]], היה הולך במקומות שונים בארץ ולא ישב במקום קבוע, כדי שיקל לעם להשיגו, אך יואל ואביה ישבו בבאר שבע וכך פרנסו סביבם חזנים וסופרים.
*היו מבקשים את [[מעשר ראשון|המעשר הראשון]] בפיהם, ואפילו שהם לוויים לא היה ראוי שידרשו כסף המגיע להם.
*השקיעו כספם אצל סוחרים, ואפילו שלא קבלו מהסוחרים מתנות, בכל זאת נטה לבם לטובת הסוחרים כשבאו לדון אצלם.
*לקחו יותר [[מעשר ראשון|מעשר]] מהמגיע להם.
*יש אומרים שלקחו [[מתנות כהונה]] אף שלא היו [[כהן|כוהנים]].
בעקבות התנהגות זו, זקני [[יהודים|ישראל]] טענו, שיש צורך להחליף את יואל ואביה. גם על פי ההלכה, אם בני השופט אינם צדיקים כמותו, אין להם אפשרות למלא את מקומו:{{הדגשה|וכל מי שאין בו יראת שמים, אף על פי שחכמתו מרובה, אין ממנין אותו למינוי מן המינויין שבישראל}}{{הערה|שם=רמב"ם}}. זקני ישראל, לא הסתפקו בהדחת השופטים, אלא דרשו גם את שינוי שיטת הממשל לשיטה [[מונרכיה|מלוכנית]]. למרות זאת, ניתן לאמר שהתנהגות הנטייה אחר הבצע, היא רק גורם משני לשינוי שיטת הממשל, והגורם הראשי הוא רצון לרציפות שלטונית או הקושי לשחד את המלך. ב[[ספר שמואל]] יש ביסוס לטענה שלא התנהגות יואל ואביה גרמה לשינוי שיטת הממשל, ולאחר תפילה של [[שמואל]] ל[[אלוהים|ה']], גילה ה' את הסיבה האמיתית{{הערה|{{תנ"ך|שמואל א|ח|ט}}}}:{{ציטוט|מרכאות=כן
 
==בקבלה==
הרב [[מנחם עזריה מפאנו]] כתב בספרו "גלגולי נשמות", ש[[יואל|יואל הנביא]] הוא גלגול של יואל בן שמואל, ופתואל שמצוין כאביו, הוא אביה. על פי הנחה זו, ולפי פתיחת [[יואל|ספר יואל]]: {{ציטוטון|דְּבַר ה' אֲשֶׁר הָיָה אֶל יוֹאֵל בֶּן פְּתוּאֵל}}{{הערה|{{תנ"ך|יואל|א|א}}}}, יש ראיה נוספת לכך שיואל ואביה חזרו בתשובה, שכן בכל מקום שמוזכר ב[[תנ"ך]] שם נביא ושם אביו ידוע שגם אביו נביא, אלא שלא נחשב מספיק כדי שנבואותיו תיכתבנה{{הערה|[[s:גלגולי נשמות אות י|גלגולי נשמות אות י]] ב[[ויקיטקסט|וויקיטקסט]]}}. על פי [[חיים ויטאל|רבי חיים ויטאל]], [[נשמה|נשמת]] אביה היא משורש נשמת קין{{הערה|[[s:שער הגלגולים הקדמה לו|שער הגלגולים הקדמה לו]] ב[[ויקיטקסט|וויקיטקסט]]בוויקיטקסט}}.
 
==לקריאה נוספת==