פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
בוט החלפות: \1יכולותיה\2
עקרון זה נוגד את המצב הקדם-מהפכני, שבו הדוקטרינה הפוליטית של ה[[מלוכה]] טענה כי המקור ל[[חוק]] הוא בזכות האלוהית של המלך.
 
מסעיף 6 – "כל האזרחים, השווים בעיני החוק, זכאים באופן שווה למשרות שלטוניות, כהונות ציבוריות ותפקידים ציבוריים, על פי יכולתיהםיכולותיהם וללא כל הבחנה לבד מכישרונם ותכונותיהם".
 
שוב, עקרון זה מנוגד באופן ברור לחלוקה הקדם-מהפכנית של ה[[חברה (סוציולוגיה)|חברה]] לשלוש [[אספת המעמדות|שדרות]] (ה[[כנסייה]], ה[[אצולה]] ושאר האוכלוסייה, הידועה כשדרה השלישית), כאשר לשתי השדרות הראשונות היו זכויות מיוחדות. בייחוד, הוא מנוגד לרעיון של אנשים ש"נולדים" לתוך האצולה או למעמד אחר, ונהנים מזכויות מיוחדות בשל כך.