זכוכית בורוסיליקט – הבדלי גרסאות

(עריכה)
Journal of Non-Crystalline Solids [http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TXM-4GKWPRH-1&_user=10&_coverDate=08%2F15%2F2005&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=026a378c1fc6c7439d8395b888168005|Vol. 351] (2005) 2294</ref>
מקדם ההתפשטות התרמי בפיירקס הוא {{SN|3.3|-6}} בלבד בהשוואה ל-{{SN|9-10|-6}} בזכוכיות רגילות, תכונה זו הופכת זכוכית בורוסיליקטית מתאימה לכלי בישול, לגופי תאורה וכן לייצור מראות טלסקופ ועדשות, שצורתן צריכה להישאר קבועה למרות [[טמפרטורה|טמפרטורת]] סביבה משתנה.
*תכולה נמוכה של מתכות אלקליות מעניקה לזכוכית בורוסיליקט יציבות כימית מוגברת בהשוואה לזכוכיות Soda Lime (המכילות כ 15% תחמוצות של מתכות אלקליות). קטיונים של נתרן ואשלגן הם network modifiers - אינם קשורים קוולנטית לרשת הטטראדרות היוצרת את הזכוכית אלא קשורים יונית לחמצנים בלתי מגשרים ויכולים לעבור דיפוזיה או לדלוף מהזכוכית (חילוף יונים) לתמיסות.
*צפיפות: 2.23 גרם/סמ"ק (פיירקס)
* מבחינה [[אופטיקה|אופטית]], זכוכיות בורוסיליקט הן זכוכיות crown: בעלות [[מקדם שבירה]] נמוך, 1.51-1.54 ב[[התחום הנראה|תחום הנראה]] ובעלות [[נפיצה]] נמוכה - [[מספר Abbe]] בסביבות 65. אחת מזכוכיות הבורוסיליקט שנפוצה מאוד ביישומים אופטיים היא BK7, שבאורך גל 587.6nm מקדם השבירה שלה n<sub>d</sub> = 1.5168 ומספר Abbe הוא Vd = 64.17 . <ref>[http://www.pgo-online.com/intl/katalog/BK7.html]</ref>
* Annealing point, כלומר הטמפרטורה בה משתחררים במהירות מאמצים ש"הוקפאו" בזכוכית עבור פיירקס היא 565°C לעומת 545°C בזכוכית רגילה (Soda Lime) וה Softening point כלומר הטמפרטורה בה הזכוכית תזרום בהשפעת מאמץ חיצוני היא 820°C בהשוואה ל 735°C בזכוכית רגילה.
 
==ראו גם==