הבדלים בין גרסאות בדף "אליפות העולם בשחמט"

BarData =
 
bar:carlsen text:"Magnusןסלרק Carlsenסונגמ"
bar:topalov text:"Veselinבולאפוט Topalovןילסו"
bar:kasimdzhanov text:"Rustamבונא'גמיסק Kasimdzhanovםטסור"
bar:ponomariov text:"Ruslanבוירמונופ Ponomariovןלסור"
bar:anand text:"Viswanathanדנאנא Anandןתנאוושיו"
bar:khalifman text:"Alexanderןמפילח Khalifmanרדנסכלא"
bar:kramnik text:"Vladimirקינמארק Kramnikרימידלו"
bar:kasparov text:"Garryבורפסק Kasparovיראג"
bar:karpov text:"Anatolyבופרק Karpovילוטנא"
bar:fischer text:"Bobbyרשיפ Fischerיבוב"
bar:spassky text:"Borisיקסאפס Spasskyסירוב"
bar:petrosian text:"Tigranןאיסורטפ Petrosianןארגיט"
bar:tal text:"Mikhailקיניבטוב Talלאכימ"
bar:smyslov text:"Vasilyבולסימס Smyslovיליסו"
bar:botvinnik text:"Mikhailקיניבטוב Botvinnikלאכימ"
bar:euwe text:"Maxהביוא Euweסקמ"
bar:alekhine text:"Alexanderןיכלא Alekhineרדנסכלא"
bar:capablanca text:"Joséהקנלבפק Raúlלואר Capablancaהסוח"
bar:lasker text:"Emanuelרקסל Laskerלאונמע"
bar:steinitz text:"Wilhelmץינייטש Steinitzםלהליו"
 
PlotData =