הבדלים בין גרסאות בדף "אתה הנחלת"

נוספו 55 בתים ,  לפני שנתיים
==זמן הפיוט ומחברו==
{{לעדכן}}
את רוב פיוטי האזהרות האשכנזיים חיבר [[אליהו הזקן|ר' אליהו הזקן]], שהיה גיסו של [[רב האי גאון]] ותלמידו של [[רבינו גרשום]]{{הערה|ראו ה[[תוספות]] בנידה דף ל' עמוד א' ויומא דף ח' עמוד א'.}}; פיוטיו מצוטטים מספר פעמים אצל [[בעלי התוספות]]. עד שנמצאו אזהרותיו המקוריות, היו שטעו לחשוב{{הערה|[[החיד"א]] ב"שם הגדולים" ח"א ערך רבנו האי גאון, חידושי המהרד"ם על ספר המצוות לרמב"ם, שורש שלישי.}} שהוא גם מחברה של אזהרה זו, "אתה הנחלת". על פי דעה זו נטען כי ר' אליהו חיבר פיוט זה בעת שישב בבית האסורים, וכיוון שלא הייתה לו שם גישה לספרים – מנה בפיוטו את המצוות שלא לפי סדרן. אחרים סברו שהוא שייך ל[[אלעזר הקליר|רבי אלעזר הקליר]], מחברם של רוב הפיוטים המצויים בידינו{{הערה|[[הרמ"א]], בספרו "תורת העולה" חלק ג', פרק ל"ח.}}, ורבים נוספים מביאים אותו כמיוחס לפייטן [[שמעון בן יצחק|רבינו שמעון הגדול]] בן ר' יצחק{{הערה|[[וולף היידנהיים|ר' וולף היידנהיים]] במחזורו לשבועות, הנובר תקי"ט, עמ' 10 ו-139, [[שלום (בן יחזקאל) אלבק|ר' שלום אלבק]] בהקדמתו לספר הראב"ן, וורשה תרס"ה, [[ירוחם פישל פרלא|ר' ירוחם פישל פרלא]] (הגרי"פ) בהקדמתו לביאורו לספר המצוות לר' סעדיה גאון ועוד.}}. יש מיוחסים אותו לרבינו [[שמעון ממאנש]]{{הערה|יש הטוענים שהכוונה אינה ל[[מאנש]] אלא לחבל לה-מאן.}}, פייטן צרפתי שחי בסביבות השנים [[ד'ת"ר]]-[[ד'תר"ן]] ([[המאה ה-9]]) והיה מאבותיו של רבי שמעון הגדול{{הערה|שו"ת ה[[מהרש"ל]] סימן כ"ט, ועל פיו [[יצחק אייזיק בן יעקב|רי"א בן יעקב]] ב"אוצר הספרים", ערך "אזהרות"; ובהבנת דברי המהרש"ל הללו טעו הסוברים שר' שמעון הגדול עצמו כתבו.}}, כיוון שהפיוט היה ידוע כבר בתקופת אחרוני ה[[גאונים]] ומוזכר אצל [[רבי סעדיה גאון]].{{הערה|סידור רב סעדיה גאון, דיני יום טוב.}} לפי יונה פרנקל,{{הערה|"מחזור שבועות", ירושלים תש"ס, עמ' לו במבוא.}} אין אנו יודעים מי כתבו.
 
כיוםעל כל פנים, מקובל כיהיום שהוא נכתב קודם תקופתו של רס"ג, ולכן אי אפשר לאחר את זמנו של פיוט זה לתקופת רבינו שמעון הגדול ורבי אליהו הזקן, ולמעשה מחברה האמיתי של אזהרה זו הוא רבינו [[שמעון ממאנש]]{{הערה|יש הטוענים שהכוונה אינה ל[[מאנש]] אלא לחבל לה-מאן.}}, פייטן צרפתי שחי בסביבות השנים [[ד'ת"ר]]-[[ד'תר"ן]] ([[המאה ה-9]]) והיה מאבותיו של רבי שמעון הגדול{{הערה|שו"תמחזור ה[[מהרש"ל]] סימן כשבועות"ט, ועל פיו [[יצחק אייזיק בן יעקב|רי"א בן יעקב]] ב"אוצרירושלים הספריםתש"ס, ערך "אזהרות"; ובהבנת דברי המהרש"ל הללו טעו הסוברים שרעמ' שמעוןלח הגדול עצמו כתבובמבוא.}}; כיוון שהפיוט היה ידוע כבר בתקופת אחרוני ה[[גאונים]] ומוזכר אצל [[רבי סעדיה גאון]]{{הערה|סידור רב סעדיה גאון, דיני יום טוב.}}, משוער כי נכתבה על ידי רבינו שמעון ממאנש{{הערה|השערת "[[אוצר הגדולים אלופי יעקב|אוצר הגדולים]]" בערכו, אות תרנ"ח.}}. ישנם גם המקדימים את זמנו של המחבר ל[[המאה ה-6|מאה הששית]]{{הערה|ראו [[יונה פרנקל]] במבואו ל"מחזור שבועות", עמ' ל"ו, ו[[שד"ל]] בעמ' כ"ד למבואו למחזור בני רומי, ליוורנו תרי"א.}}, וטוענים שהיה בבלי; אחרים סוברים כי האזהרה נתחברה בישיבת ר' יוסף בר אבא גאון, ב[[פומבדיתא]]{{הערה|[[שלמה זלמן חיים הלברשטם|רשזח"ה]], באיגרת ביקורת 2.}}.
 
==הערות שוליים==