הבדלים בין גרסאות בדף "גאומטריה אוקלידית"

"דרך נקודה כלשהי שאיננה על ישר, ניתן להעביר ישר אחד ויחיד שלא ייחתך עם הישר הנתון" ולא "דרך ישר כלשהו ונקודה שאיננה על ישר, ניתן להעביר ישר אחד ויחיד שלא ייחתך עם הישר הנתון, הגהה
מ
("דרך נקודה כלשהי שאיננה על ישר, ניתן להעביר ישר אחד ויחיד שלא ייחתך עם הישר הנתון" ולא "דרך ישר כלשהו ונקודה שאיננה על ישר, ניתן להעביר ישר אחד ויחיד שלא ייחתך עם הישר הנתון, הגהה)
#אפשר לתאר מעגל על-פי מרכז ו[[רדיוס]].
#כל [[זווית ישרה|הזוויות הישרות]] שוות ביניהן.
#אם שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי באופן שסכום הזויות הפנימיות שייווצרו באחד הצדדים קטן מסכום שתי זוויות ישרות, אזי אם יוארכו הישרים מספיק באותו צד הם ייפגשו. (השקולה לטענה: דרך ישרנקודה כלשהו ונקודהכלשהי שאיננה על הישרישר, ניתן להעביר ישר אחד ויחיד שלא ייחתך עם הישר הנתון.)
 
בנוסף אוקלידס מציין חמש מוסכמות, או אקסיומות, שאינן תלויות במושגים מסוימים:
משתמש אלמוני