חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט – הבדלי גרסאות

הבהרת מהות החוק בפתיחת הערך
(הבהרת מהות החוק בפתיחת הערך)
'''חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, התשע"ז-2017''' נחקק בשנת [[2017]] על ידי [[הכנסת העשרים]],{{הערה|[http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenDocument.aspx?d=btfoGU%2fzRz98U4QZbe1n0o2Pdax6JzHMeiwDAsCP8jY%3d חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, התשע"ז-2017], ס"ח 2650 מ-26 ביולי 2017}} והוא מקנהמאפשר לרשויותלבית כליםהמשפט למניעתלחסום ביצועאו להסיר [[אתר אינטרנט|אתרי אינטרנט]] שבאמצעותם מבוצעות [[עבירה|עבירות]] בתחומי [[זנות]], [[סם פסיכואקטיבי|סמים]], [[הימורים]] ו[[טרור]] באמצעות [[אתר אינטרנט]]. החוק נכנס לתוקף ב-26 בספטמבר 2017.
 
==הצורך בחקיקה==