הבדלים בין גרסאות בדף "רשומות"

נוספו 66 בתים ,  לפני 9 חודשים
קישוקים
מ (הסבת קישור חיצוני לתבנית:פס"ד עליון (תג))
(קישוקים)
 
===קובץ התקנות===
[[חקיקת משנה]] המלווה את החוק מתפרסמת אף היא ב"רשומות" ({{סחפ|פקודת הפרשנות|סעיף 17 לפקודת הפרשנות (נוסח חדש)}}, קובע: "תקנות בנות פעל תחיקתי יפורסמו ברשומות, ותחילת תקפן ביום פרסומן, אם אין הוראה אחרת בעניין זה"). רובה (תקנות, צווים וכללים) מתפרסם בקובץ "קובץ התקנות", ומיעוטה בקובץ "ילקוט הפרסומים". תקנות העוסקות בשיעורי [[מכס]], [[מס קנייה]] ו[[בלו (מס)|בלו]], וכן חיקוקי השלטון המקומי מתפרסמים במסגרת סדרות "קובץ תקנות" נפרדות משל שאר התקנות.
 
שלא כמו חקיקה ראשית, שהכוונה לחוקקה מתפרסמת בקובץ "הצעות חוק", אין פרסום מסודר על כוונה להתקין חקיקת משנה. אף שניתן להצדיק מצב זה בצורך שלא לעכב את תהליך החקיקה, שהרי המהירות היא מיתרונותיה של חקיקת המשנה, כתב על כך פרופ' [[יצחק זמיר]]:
{{ציטוט|מרכאות=כן|תוכן=חשוב העקרון הדורש כי החקיקה המינהלית לא תיעשה בחשאי בין החומות של המינהל הציבורי, כאילו מדובר בתוכנית סודית אשר המטה הכללי של הצבא מכין לשם התקפה על אויב, אלא בגלוי ואגב שיתופו של הציבור אליו תתייחס החקיקה.|מקור=חקיקה מינהלית: מחיר היעילות, משפטים ד', תשל"ג, עמ' 70}}
 
חקיקת משנה שיש להביאה לידיעת הציבור קודם להתקנתה קיימת ב[[דיני עבודה|דיני העבודה]]. שר העבודה מוסמך להוציא [[צו הרחבה]] בהתאם לחוקל{{סחפ|חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957}}, אך {{סחפ|חוק הסכמים קיבוציים|סעיף 26|סעיף לחוק26 זהלחוק}} מחייב לפרסם ברשומות הודעה על כוונה לתת צו הרחבה.
 
===ילקוט הפרסומים===
{{ציטוט|תוכן=הפרסום ב'רשומות' סגולה מיוחדת נודעת לו, שמה שנתפרסם שם - ורק שם - רואים כמפורסם הלכה ולמעשה: אף על פי שאדם מן היישוב אינו קורא לעולם את ה'רשומות', אין שום אדם יכול להישמע בטענה שמה שפורסם שם לא הגיע לידיעתו; או, לפחות, מעמידים כל אדם בחזקתו שמה שפורסם שם הגיע לידיעתו - אם משום שמעמידים את כלי-התקשורת ההמוניים בחזקתם שהם מביאים לידיעת הציבור הרחב כל דבר הנוגע לציבור, ובפרט דבר חקיקה שהתפרסם ב'רשומות'; אם משום שהרשומות מגיעות לידיעתם של כל היועצים המקצועיים למיניהם אשר מהם האזרח יכול להשיג את המידע הדרוש לו; ואם אך בדרך הפיקציה המשפטית בלבד, לאמור: אנו יודעים שהאזרח לא קרא את הרשומות, אבל אנו רואים אותו כאילו קרא וזכר ויודע כל מה שהתפרסם שם.|מקור=[[חיים ה' כהן]], '''המשפט''', [[מוסד ביאליק]], 1991}}
 
סעיף 17 לפקודת{{סחפ|פקודת הפרשנות [נוסח חדש]|סעיף 17}} קובע חובת פרסום ברשומות של "תקנות בנות-פועל תחיקתי". בעבר רווחה התפיסה שתקנות שלא פורסמו אין להן תוקף, אולם כיום נוהג מבחן של "בטלות יחסית", וכל מקרה נדון לגופו{{הערה|1={{פס"ד עליון|קישור=07091870.w03|סוג=עע"ם|עותר=|משיב=|ניתן ב=24 ביולי 2008}}, סעיף 69}}{{הערה|1={{פס"ד עליון|קישור=98028370.j06|סוג=רע"א|עותר=|משיב=}}}}. על מנת להחשב "תקנה בת פועל תחיקתי" על התקנה לצאת מכח החוק, ליצור נורמה משפטית ולהיות מופנית אל הציבור כולו או אל חלק בלתי מסוים ממנו. על כן, הנחיות מנהליות, אשר מותר לרשות לקובען אך היא אינה נדרשת לעשות זאת, ולא נהוג לראותן כקובעות נורמה משפטית המשנה את המשפט הנוהג במדינה, אינן נחשבות תקנות בנות פועל תחיקתי המצריכות פרסום ברשומות. יש אף הסוברים שמבחינת הדין הרצוי פרסום ברשומות אינה הדרך המתאימה לפרסומן של הנחיות פנימיות{{הערה|1={{פס"ד עליון|קישור=07091870.w03|סוג=עע"ם|עותר=|משיב=|ניתן ב=24 ביולי 2008}}, סעיפים 58, 62}}. גם [[אמנה (הסכם)|אמנה]] בין מדינות אינה נחשבת "תקנה בת פועל תחיקתי" ועל כן אינה מחייבת פרסום ברשומות{{הערה|1={{פס"ד עליון|קישור=04069140.g03|סוג=ע"פ|עותר=|משיב=}}, סעיף 26}}. השאלה האם צריך לפרסם ברשומות תקנות הנוגעות ישירות למספר מוגבל של גופים, אך ייתכן ויש בהם גם עניין באופן עקיף לציבור הרבה יותר רחב, נתונה במחלוקת ולא הוכרעה לאור מבחן הבטלות היחסית שמייתר את ההכרעה בסוגיה{{הערה|1={{פס"ד עליון|קישור=00094610.r08|סוג=בג"ץ|עותר=|משיב=|ניתן ב=12 בדצמבר 2006}}, סעיף 31}}. לעומת זאת, תקנות שקבעו כללים להנחות ב[[ארנונה]] נקבעו כחסרות תוקף מאחר שלא פורסמו ברשומות{{הערה|1={{פס"ד עליון|קישור=99067410.g16|סוג=בג"ץ|עותר=|משיב=|ניתן ב=4 באפריל 2001}}, סעיפים 26-28}}.
 
התקנות דורשות שהודעות שונות יפורסמו ברשומות. למשל, בהתייחס לבחירות לרב עיר קובעת תקנה 15 לתקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר), תשס"ז - 2007: "ועדת הבחירות תקבע מועד לעריכת הבחירות ומקום לכך, תודיע עליהם ברשומות, תפרסם הודעה בעיתון...". השאלה האם ניתן לקיים את הבחירות כאשר הודעה על הבחירות לא פורסמה כנדרש לא הוכרעה{{הערה|1={{פס"ד עליון|קישור=10016600.t03|סוג=בג"ץ|עותר=|משיב=|ניתן ב=8 במרץ 2010}}}}.
משתמש אלמוני