הבדלים בין גרסאות בדף "בעל מניות"

הוסרו 1,961 בתים ,  לפני 9 חודשים
קישורים
(←‏חברה ציבורית ופרטית: תיקון לפי החוק ב2016)
תגיות: עריכה ממכשיר נייד עריכה דרך האתר הנייד
(קישורים)
תגית: הסרת קטגוריות
 
== חברה ציבורית ופרטית ==
בעל מניה בחברה פרטית הוא מי שרשום במרשם בעלי המניות.{{הערה|סעיף 176 ל[[{{סחפ|חוק החברות]]|סעיף 176}}}}.
 
בעל מניות בחברה ציבורית הוא:
*מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים.
*מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות.
*מי שאוחז בשטר מניה.{{הערה|סעיף 177 ל[[{{סחפ|חוק החברות]]|סעיף 177}}}}.
 
[[חוק החברות]] מכיל התייחסות מיוחדת לשני סוגים של בעלי מניות:
* '''בעל מניה מהותי''' - מי שמחזיק בעשרה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה.
* '''[[בעל שליטה]]''' - כהגדרתו בסעיףב{{סחפ|חוק החברות|סעיף 268|סעיף 268 לחוק}}.
 
==זכויות וחובות ==
*הזכות לקנות מניות נוספות שהחברה מנפיקה בדרך של זכויות.
*קבלת נכסים בעת פירוק החברה ותשלום כל החובות לנושים השונים.
*הזכות למידע: לבעלי מניות זכות עיון במסמכי החברה כמו פרוטוקולים של אסיפות הכלליות.
*עיון במסמכי החברה: בעל מניה זכאי, תוך ציון מטרת הדרישה, לעיין בכל מסמך הנמצא ברשות החברה ונוגע לפעולה או לעסקה הטעונה אישור האספה הכללית (בחברה פרטית - אם הדבר נדרש לצורך קבלת החלטה בנושא שעל סדר יומה של האספה הכללית של החברה).
*מידע על גמול לדירקטורים: [[דירקטוריון]] של חברה פרטית חייב לפי דרישה של בעל מניה אחד או יותר, שלו 10% מכוח ההצבעה בחברה, להמציא לו הודעה מאומתת בידי [[רואה חשבון]] המבקר של החברה ובה פירוט מלא של כל התשלומים ששילמה החברה לכל אחד מהדירקטורים.
*הזכות לקבלת תקנון ודוחות כספיים: כל בעל מניה זכאי לקבל מהחברה העתק מהתקנון והעתק מהדוחות הכספים.
*רשות לערוך הסכמים: בעלי מניות רשאים לערוך ביניהם הסכמי הצבעה.
*הזכות במקרה של קיפוח: אם החברה התנהלה בצורה של קיפוח לאחד מבעלי המניות רשאי בית המשפט לפי בקשת בעל המניה, לתת הוראות הנראות לו לשם הסרתו של הקיפוח או מניעתו.
 
==קישורים חיצוניים==
===חובות בעלי המניה===
* {{ויקיטקסט חוק|חוק החברות, התשנ"ט-1999}}
*בעל מניה ינהג בהפעלת זכויותיו ובמילוי חובותיו כלפי החברה וכלפי בעלי המניות האחרים בתום לב ובדרך מקובלת ויימנע מניצול לרעה של כוחו בחברה.
*בעל מניה ימנע מלקפח בעלי מניות אחרים.
*חובת בעל שליטה וכוח הכרעה לפעול בהגינות.
 
==הערות שוליים==
{{הערות שוליים}}{{ניירות ערך והשקעות}}
[[קטגוריה:מניות]]
[[קטגוריה:שוק ההון]]
[[קטגוריה:כלכלה]]
משתמש אלמוני