הבדלים בין גרסאות בדף "רשימת מידות, שיעורים ומשקלות בהלכה"

מ
מ (אוילו->ואילו - תיקון תקלדה בקליק)
מ (בוט החלפות: \1עמ' \2)
==פירוט והרחבה על מידות האורך==
===אצבע, אגודל===
[[אצבע]] ואגודל, הן מידות תנאיות. משמעות תאורטית מקובלת - רוחב אצבעו של אדם בינוני בחלק הרחב מעל הפרק האמצעי של האגודל. לפי פרופסור לפיזיקה [[אברהם יהודה גרינפלד]] המדידה נעשית כשהאגודל נוטה על צידו ולא על פניו. משמע בעובי אצבעו של אדם בינוני- במקום הרחב ביותר בעובי האגודל.{{הערה| ראו מאמריו: "מידה כנגד מידה" ירחון "מוריה"(שנה יא, גיליון ז-ח(קכז- קכח). תחומין ה, "התאמת האגודל ליתר אמות המידה" ע"מעמ' 379-401 }}
 
שיטה נוספת לחישוב: 7 גרגרי [[שעורה]] בינוניים הדחוקים זה בצד זה, או, אורך 2 גרגרי שעורה זה אחר זה שלא בדוחק. הגדרות אלו עם שעורה של ימינו תואמות את השיטה שקובעת את מידת האצבע ל-1.9 ס"מ. ואם אלו גרגרי שעורה גדולים - 2 ס"מ{{הערה|משקולות של תורה סוף פרק כב, מדות ומשקולות של תורה פרק כג, ע"מעמ' 7 בקונטרס שיעור הרביעית מתוך ספר הידורי מידות}}.
 
====שימוש הלכתי לדוגמה====