גווילין נשרפין ואותיות פורחות – הבדלי גרסאות

:'''חלק א' - רעיונות טמירים ומוזרים, הרהורים על השואה''':
:א. שאלות בלי סוף, ב. הטחה כלפי מעלה, ג. אמונה למרות הכול, ד. הסתר פנים,מה. עמו אנוכי בצרה, ו. קדושת האדם, ז. השואה כעונש?, ח. עקדה, ניסיון ומסירות נפש, ט. השטן, י. בחירת ישראל, ההשפלה והיחס לאומות העולם, יא. שואה וגאולה.
:'''חלק ב' - ההנהגה הרבנית בשואה''':
:סבלם המיוחד של הרבנים, להישאר עם המחנה, מגמותיה של ההנהגה הרבנית, השפעת הרבנים, היחס לרבנים, שמירת הרוח והחיים, זיק האמונה, מרד הצדיקים.
:'''חלק ג' - דברי תורה בצל השואה''':
:התורה של השואה, דברי תורה לחגים, דברי תורה על סדר הפרשות, אותיות בשואה.
:דברי תורה לחגים
:דברי תורה על סדר הפרשות
:אותיות בשואה
: '''חלק ד' - השואה והעקדה'''
:הרבנים ושליחותם בשואה
36,793

עריכות