גווילין נשרפין ואותיות פורחות – הבדלי גרסאות

==תוכן הספר וסגנונו==
{{להשלים}}
הספר מהווה מסכת מקיפה בנושא אמונה ותאולוגיה לאור השואה., והוא מורכב הספר מורכב משבעה חלקים:
#ההנהגה הרבנית בשואה.
#דברי תורה בצל השואה.
#השואה והעקדה.
#אגדות השואה.
#ילדים בשואה.
#הר ציון והנצחת השואה.
 
הפרק הראשון הוא חלק מרכזי בספר, בו משורטטת מחשבה יהודית בעקבות השואה, אשר מבוססת על השקפותיו של כהנא בשילוב עם מחשבות ניצולים רבים, מהם שאמונתם התחדדה ומהם שחוו כפירה בעקבות השואה. באופן שאינו מקובל בספרות הרבנית שבעקבות השואה, כהנא נמנע מלצנזר ביטויים קשים כלפי האלוהים שהשמיעו באוזניו ניצולים מהשואה.
36,793

עריכות