Difference between revisions of "צבוע נקוד"

m
בוט החלפות: לעיתים
m (בוט החלפות: לעיתים)
נקבות בעלות דירוג גבוה מתרועעות יותר עם קרובות משפחתן מאשר נקבות בעלות דירוג נמוך{{הבהרה|מה הכוונה בביטוי דירוג ומה השלכותיו בנוגע לצבועים?}}. סידור זה עוזר להן כשהן נלחמות בצבועים בעלי דרג נמוך, במלחמה משותפת על מזון, נניח. כך, נקבות שמתרועעות יותר עם קרובות משפחתן מסוגלות להשיג מזון טוב יותר. בנוסף, אם ברצונן לשמור על שארית משפחתן במעמד הגבוה, הקבוצות מסייעות בכך שהן עוזרות אחת לשנייה במלחמה נגד צבועים אחרים. לבסוף, נקבות מהדרג הנמוך יעדיפו להתרועע עם נקבות מהדרג הגבוה. ייתכן שהנקבות הללו מקבלות טובות הנאה{{הבהרה|מה הכוונה בביטוי זה בנוגע לצבועים?}} מבעלות הדרג הגבוה.
 
הצבועים ניזונים מבשר, חי או מת, ו[[טפילות האכלה|מגרשים מטרפם]] [[ברדלס]]ים, [[נמר]]ים, [[זאב טלוא|זאבים טלואים]] ואף [[אריה|לביאות]], במקרים בהם עולה מספר הצבועים משמעותית על מספר הלביאות. עם זאת מדובר בצעד מסוכן מאחר שלעתיםשלעיתים הלביאות פוצעות אותם קשה ואריה בוגר יכול להרוג צבוע בקלות.
 
==רבייה==