שיעור פריון כולל – הבדלי גרסאות

 
== השפעות על הריבוי הטבעי ==
 
 
לשיעור הפריון ישנה השפעה חשובה ביותר על קצב הריבוי הטבעי של האוכלוסייה, וזאת בשילוב עם גילי ההולדה, כמפורט בהמשך. גם מדדים דמוגרפיים אחרים כגון יחס מספרי בין המינים (ובפרט בגיל הפריון או גילים צעירים יותר), תמותה שלפני תום גיל הפריון (ובפרט בגיל [[ילדות]] ושינויים בתוחלת החיים) יכולים להשפיע במידת מה, בדרך-כלל בהתאם למידת עוצמתם.
 
בהתעלם מהגורמים האחרים שהוזכרו היכולים להשפיע על הריבוי הטבעי, ובהנחה שהתמותה לפני גיל הפריון אפסית, הרי שנוכל לחשב על סמך [[מערכת מודל|מודל]] פשטני ומקורב כיצד שילוב שיעור הפריון עם גיל ההולדה הממוצע ישפיע על קצב הריבוי הטבעי. גיל ההולדה הממוצע הוא הגיל הממוצע בו אדם הוליד את ילדיו, הלוקח בחשבון את 2 ההורים בכל לידה. הנחות המודל הפשטני הם:
# מספר הזכרים והנקבות בלידה שווה (הנחה שבמציאות אינה מתקיימת)
# תוחלת החיים היא קבועה במשך הזמן ואורך החיים אחיד עבור כל האוכלוסייה.
# גיל ההולדה הממוצע נשאר קבוע במשך הזמן.