הבדלים בין גרסאות בדף "מידות שהתורה נדרשת בהן"

מ
תגית: עריכת קוד מקור 2017
כך למשל ה[[פסוק]] הבא קובע כי עובד [[עבודת אלילים]] דינו הרג ב[[ארבע מיתות בית דין|סקילה]]: {{ציטוטון|[[יהודי|איש איש מבית ישראל]] אשר יתן מזרעו ל[[מולך]], מות יומת עם הארץ ירגמוהו באבן}} על פי כלל זה למדים שלא רק עבודה זרה של המולך, היא בסקילה אלא כל סוג של [[עבודה זרה]] דינה בסקילה. כמו כן לדעת [[רבי יהודה]] בן אילעאי, כמו שבעל אוב, שהוא סוג של כישוף, דינו בסקילה, כך כל המכשפים דינם בסקילה.
 
דוגמה: {{ציטוטון|כיצד? "והנפש אשר תאכל [[בשר]] מזבח השלמים אשר לד' [[טומאה|וטומאתו]] עליו [[כרת|ונכרתה]] הנפש ההיא" והלא שלמים בכלל כל הקדשים היו? דכתיב, "זאת ה[[תורה]] ל[[קורבן עולה|עולה]] ל[[קורבן מנחה|מנחה]] ול[[חטאת]] ול[[קורבן אשם|אשם]] ולמלואים ולזבח ה[[קורבן שלמים|שלמים]]" וכשיצאו מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמן יצאו, אלא ללמד על הכלל כולו יצאו. לומר לך: מה שלמים מיוחדים, קדשים שקדושתן קדושת [[מזבח]], אף אין לי אלא כל דבר שקדושתו קדושת מזבח, יצאו קדשי בדק הבית}}. כלומר הדין של קורבן השלמים שמובא כאן לא בא ללמד רק על עצמו אלא על כל קורבן אחר שדומה לו.
 
===כל דבר שהיה בכלל ויצא לטעון טוען אחד שהוא כעניינו, יצא להקל ולא להחמיר===