ספקא דרבנן לקולא – הבדלי גרסאות

אין תקציר עריכה
מ (בוט החלפות: \1מאחר ש)
אין תקציר עריכה
בספר [[חיי אדם]]{{הערה|כלל כד}} כתב שיש לו לעבור לברכה שיודע שאותה בוודאי לא בירך ומשם ימשיך הלאה, שהרי - [[תפילה]] היא מדרבנן וספק דרבנן הוא לקולא.
 
לעומתו כתב הרב [[יעקב ישראל קניבסקי|יעקב ישראל קייבסקיקנייבסקי]] בספרו [[קהילות יעקב]]{{הערה|סימן טז}} חולק ואומר שכיוון שישנו כלל בתפילת שמונה עשרה ש[[ברכות מעכבות זו את זו]] ממילא אם יסתמך כאן על הכלל שספק דרבנן לקולא, שמא לא אמר כמה ברכות ודילג עליהן וממילא תהא כל תפלתו לבטלה.
 
[[הרב אלישיב]] מסביר את מחלוקתם בצורה זו: אם ספק דרבנן לקולא פירושו שנפסק הדין שאין צורך לקיים את אותו הדין, אמנם יצדק הקהילות יעקב. אך אם פירוש הדין הוא שכיוון שיש ספק זה נחשב כאילו קיים את הדין ואין צורך לקיימו שנית, יצדק החיי אדם.
עריכה אחת