הבדלים בין גרסאות בדף "שלושת האבות"

נוספו 355 בתים ,  לפני שנתיים
הדעה ה[[חז"ל]]ית בכמה [[מדרש]]ים סוברת, שבניגוד לפשט הכתובים, האבות ומשפחותיהם קיימו את כל מצוות התורה. טענה זו מבוססת בעיקר על הפסוק לפיו אמר ה' ליצחק: "עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי, מצוותי, חוקותי ותורותי",{{הערה|{{תנ"ך|בראשית|כו|ה}}}} שמורה שאברהם קיים מצוות רבות שה' ציווהו.{{הערה|{{משנה|קידושין|ד|יד}}}}. [[רב סעדיה גאון]] מצביע גם על פסוק נוסף לפיו ה' אמר על אברהם: "כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה'",{{הערה|{{תנ"ך|בראשית|יח|יט}}}} שמורה שאברהם שמר על מסורת משפחתית דתית.{{הערה|[[רב סעדיה גאון]], [[אמונות ודעות]], הקדמת הספר}} עם זאת, רס"ג מסייג את הדברים ואומר שיש מצוות שעוד לא היו שייכות בזמן האבות, כגון המצוות שהן זכר ליציאת מצרים.{{הערה|[[רב סעדיה גאון]], [[אמונות ודעות]], מאמר ג}} ה[[רמב"ן]] נוקט בסייג נוסף, ומוכיח שהאבות קיימו את המצוות רק כאשר היו ב[[ארץ ישראל]], שהרי בחוץ לארץ מסופר שיעקב התחתן עם שתי אחיות בניגוד לאיסור המקראי.{{הערה|[[רמב"ן]], בפירושו על התורה, ספר בראשית, פרק כו, פסוק ה}}
 
הוגים אחרים לא נקטו בדרך המדרשית הזו, וסיפקו הסברים מדוע מצוות התורה לא ניתנו לאבות. רבי [[חסדאי קרשקש]] מסביר שמצוות התורה לא היו נצרכות עבור אברהם אבינו במעלתו הרוחנית הגבוהה, ועבורו היה די במצווה אחת בלבד של ברית מילה כדי להגיע לשלמותו.{{הערה|רבי [[חסדאי קרשקש]], אור ה', הקדמה}} ה[[רמב"ם]] כתב שהאבות "לא שמרו כלל דברי התורה" (ובכל זאת ראויים לעולם הבא בגלל שלמות האמונה ותיקון המידות שלהם).{{הערה|[https://www.sefaria.org.il/Iggerot_HaRambam%2C_Teshuvat_She'elot.9?lang=he&with=all&lang2=en אגרות הרמב"ם - תשובת שאלות, ט]}} רבי [[יוסף אלבו]] כותב שה' המתין ולא נתן את התורה לאבות, משום שרצה לתת את התורה במעמד גדול, כדי לתת אמינות לסיפור [[מעמד הר סיני|מתן התורה]].{{הערה|רבי [[יוסף אלבו]], ספר העיקרים, חלק א, פרק כ}} לעומת הסברים אלו, ה[[רמב"ם]] בספרו [[מורה נבוכים]] מציג סדרת שאלות שבתוכה השאלה מדוע נתן האל את המצוות בזמן מסוים ולא קודם לכן או אחר כך, וטוען שתשובה מספקת לשאלות כאלו היא שכך חפץ האל או שכך גזרה חכמתו.{{הערה|[[רמב"ם]], [[מורה נבוכים]], חלק ב, פרק כה}}
 
הרב חיים מוולאזין טוען שהאבות לא קיימו את התורה מדין מצווים. אבל הם הבינו שהמצוות מביאות תיקון נפלא לעולם, ואז בדרך כלל שמרו את המצוות. אבל במקרים אחדים השיגו שמכח משהו בשרש נשמתם היה מוכרח להם לתקן את העולם על ידי מעשה שאחרי [[מתן תורה]] תהיה עבירה כמו יעקב שנשא שתי אחיות. וזו היא הסיבה שה' המתין לתת התורה כדי לתת הזדמנות לאבות לעבור על העבירות שנצרכים לקיום העם ותיקון העולם.
135

עריכות