הבדלים בין גרסאות בדף "שלוש השבועות"

נוספו 2 בתים ,  לפני 10 חודשים
מ
בוט החלפות: \1מירכאות\2
מ (בוט החלפות: \1מירכאות\2)
ה[[תלמוד בבלי|תלמוד הבבלי]] בסוף מסכת [[כתובות]] דן ב[[משנה]] הקובעת שאדם רשאי לכפות על אשתו, ואשה רשאית לכפות על בעלה, ל[[עלייה|עלות]] ל[[ארץ ישראל]]. הגמרא מביאה אמירות שונות בזכות העלייה לארץ ישראל והישיבה בה ובגנות היציאה ממנה. מנגד, הגמרא מציינת את דעתו של [[רב יהודה]] המתנגד לעלייה לארץ ישראל מ[[בבל]] וקובע שהדבר אסור בזמנו. במסגרת זאת מובאת האמירה של [[רבי יוסי בר חנינא]]:
 
{{ציטוט|מרכאותמירכאות=כן|תוכן=תנו רבנן: 'לעולם ידור אדם בארץ ישראל - אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים, ואל ידור בחוץ לארץ ואפילו בעיר שרובה ישראל, שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה וכל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, שנאמר: (ויקרא כה לח: אני ה' אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים) לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים;
וכל שאינו דר בארץ אין לו אלוה? אלא לומר לך כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודת כוכבים;
וכן בדוד הוא אומר [שמואל א כו,יט: ועתה ישמע נא אדני המלך את דברי עבדו: אם ה' הסיתך בי ירח מנחה ואם בני האדם ארורים הם לפני ה’] כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך עבוד אלהים אחרים'; וכי מי אמר לו לדוד "לך עבוד אלהים אחרים"? אלא לומר לך: כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודת כוכבים.'