הבדלים בין גרסאות בדף "טעות (חוזה)"

מ
בוט החלפות: \1מירכאות\2
מ (הסבת תבנית אזהרה משפטית לתבנית הבהרה משפטית (תג) (דיון))
מ (בוט החלפות: \1מירכאות\2)
עילת הטעות מנויה בפרק ב' [[חוק החוזים (חלק כללי)|לחוק החוזים]]:{{הערה|[http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/142_002.htm חוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג-1972, ס"ח 118.]}}
 
{{ציטוט|מרכאותמירכאות=כן|תוכן=
14. (א) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה.{{ש}}
(ב) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט, על פי בקשת הצד שטעה, לבטל את החוזה, אם ראה שמן הצדק לעשות זאת; עשה כן, רשאי בית המשפט לחייב את הצד שטעה בפיצויים בעד הנזק שנגרם לצד השני עקב כריתת החוזה.{{ש}}