הבדלים בין גרסאות בדף "רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון"

אחידות במיקום הערות שוליים
(אחידות במיקום הערות שוליים)
'''רשות [[שוק ההון]], ביטוח וחיסכון''' היא [[רשות ממשלתית]] שאחראית להסדרה ולפיקוח בתחומי שירותים פיננסיים ב[[ישראל]] ובפרט בשוק ה[[חיסכון פנסיוני|חיסכון הפנסיוני]], ה[[ביטוח]] והשירותים הפיננסיים המוסדרים. תפקידי הרשות, על פי חוק, הם להגן ולשמור על עניינם של המבוטחים והחוסכים, להבטיח את יציבותם של הגופים המוסדיים כדי שיוכלו לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי ציבור לקוחותיהם, לקדם [[תחרות]] ולעודד חדשנות טכנולוגית.
 
הרשות הוקמה ב-[[1 בנובמבר]] [[2016]], בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2016.{{הערה|[http://fs.knesset.gov.il//20/law/20_lsr_348687.pdf חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2016], ס"ח 2582 מ-21 באוגוסט 2016}}  עד למועד זה פעלה הרשות כאגף ב[[משרד האוצר]] - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון. בראש הרשות עומד ד"ר [[משה ברקת (דירקטור)|משה ברקת]].{{הערה|{{גלובס||הממשלה אישרה את מינוי משה ברקת לממונה על רשות שוק ההון|1001257330|21 באוקטובר 2018}}}}.
 
הגופים הפיננסים הנמצאים בפיקוח הרשות:
* '''פיקוח על תחום הביטוח והחיסכון הפנסיוני:''' רשות שוק ההון מפקחת על תחום הביטוח בישראל. הרשות אמונה על רישוי חברות, פיקוח על יציבות החברות, פיקוח על תוכניות ביטוח, מקרי ביטוח ותביעות.
* '''פיקוח על תחום השירותים הפיננסיים המוסדרים:''' בהתאם ל[[חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)]], התשע"ו-2016, רשות שוק ההון מפקחת על תחום השירותים הפיננסים (מתן אשראי, שירות בנכס פיננסי, אגודות אשראי והנפקת כרטיסי אשראי). הרשות אמונה על הרישוי והפיקוח חברות והיחידים הפועלים בתחום.
* '''הגברת מודעות:''' רשות שוק ההון פועלת להגברת המודעות הציבורית להתנהלות פיננסית מושכלת ולמוצרים הפיננסים העומדים לרשותם בתחום הביטוח, הפנסיה, החיסכון וקופות הגמל. במסגרת זו פועלת ברשות יחידה לחינוך פיננסי האמונה על שיפור האוריינות הפיננסית של הציבור באמצעות פעילות שטח ואמצעים דיגיטליים כמו אתר 'האוצר שלי' הכולל מידע פיננסי פשוט ונגיש.{{הערה|אתר [http://haotzarsheli.mof.gov.il/ האוצר שלי]}} כמו כן, הרשות מעמידה בידי הציבור מספר כלים כמו מנוע לאיתור חסכונות אבודים,{{הערה|[https://itur.mof.gov.il/#/main/landing הר הכסף] - [[מנוע חיפוש]] לאיתור כספים אבודים המופעל על ידי רשות שוק ההון}} מנוע לאיתור פוליסות ביטוח{{הערה|[https://harb.cma.gov.il/ הר הביטוח] - מנוע חיפוש לאיתור ביטוחים המופעל על ידי רשות שוק ההון}} ומחשבוני השוואת ביטוחי בריאות,{{הערה|[http://briut.cma.gov.il/ מחשבון ביטוח בריאות] המופעל על ידי רשות שוק ההון}}, דירה{{הערה|[http://dira.cma.gov.il/ מחשבון ביטוח דירה] המופעל על ידי רשות שוק ההון}} ורכב{{הערה|[http://car.cma.gov.il/ מחשבון ביטוח רכב] המופעל על ידי רשות שוק ההון}}
* '''פניות ציבור:''' רשות שוק ההון מוסמכת לברר תלונות ציבור בענייני ביטוח, גמל ופנסיה, על התנהלות חברות ביטוח, חברות מנהלות של קופות גמל וקרנות פנסיה, סוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים. בירור תלונות הציבור נועד לסייע לפונים, ככל שניתן, במיצוי זכויותיהם מול הגופים המפוקחים, להגביר את האכיפה על גופים אלו, לסייע בגיבוש מדיניות הפיקוח בנוגע ליחסים שבין הגופים המפוקחים לבין הצרכנים ולאתר ליקויים מערכתיים בשוקי הביטוח, הפנסיה והגמל.
* '''גיבוש מדיניות החיסכון:''' רשות שוק ההון עוסקת בגיבוש מדיניות העידוד לחיסכון והתאמתה לצורכי המשק הלאומי והציבור. פועל יוצא לכך הוא במסגרת הפיקוח וההסדרה של מוצרי החיסכון הפנסיוני; קופות הגמל, קופות הביטוח וקרנות הפנסיה.
== מבנה ארגוני ==
* חטיבת הביטוח - מרכזת את כל מוצרי הביטוח, למעט מוצרי ביטוח פנסיוני: רכוש, חבויות, בריאות, סיעוד. כמו כן, אחרית על ביקורת, פניות הציבור של כלל רשות שוק ההון וביקורת סוכני ביטוח.
* חטיבת הפיננסים -  אחראית על תחום השירותים הפיננסים המוסדרים, נושא ההשקעות ושוק ההון.
* חטיבת החיסכון פנסיוני - אחראית על תחום החיסכון הפנסיוני ובכלל זה הסדרה, ביקורות, טיפול בפניות הציבור ופיקוח על יועצים פנסיונים, משווקים פנסיונים ומסלקה פנסיונית.
* [[אקטואריה]] וחשבונאות - מחלקות האקטואריה והחשבונאות נותנות שירותי ייעוץ למחלקות הרשות השונות. האקטוארים עוסקים בהסדרה של הוראות הנוגעות לבניית מוצרים וקביעת מחירם, בשיתוף המחלקות השונות. בנוסף, האקטוארים מבצעים מחקרים להם השפעה על שוק הפנסיה והביטוח, במקביל לבחינת סוגיות הקשורות ביציבות חברות הביטוח ויכולתן לעמוד בהתחייבויות כלפי המבוטחים. מחלקת חשבונאות אחראית להסדרה ואכיפה של כללי הדיווח והגילוי לציבור במסגרת הדוחות הכספיים של הגופים המוסדיים, שמהווים אמצעי עיקרי לפיקוח על יציבות הגופים ופעילותם.